บริหารสิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ Brandy Frisky (พูดคุย | หน้าที่เขียน)

สมาชิกของ: ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง, ผู้มีตาปีศาจ, ผู้ควบคุมประวัติ, ผู้ดูแลระบบ

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้ทั่วไป

บันทึกการเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้

  • 21:56, 11 ตุลาคม 2557 Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน) เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Brandy Frisky จาก ผู้มีตาปีศาจ, ผู้ควบคุมประวัติและ ผู้ดูแลระบบ เป็น ผู้มีตาปีศาจ, ผู้ควบคุมประวัติ, ผู้ดูแลระบบและ ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (ผู้ดูแลว้ายหลอนชักจะห่างหายจากเว็บ เลยแต่งตั้งทิ้งไว้)
  • 00:43, 6 ตุลาคม 2551 Wildlord (พูดคุย | หน้าที่เขียน) เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Brandy Frisky จาก ผู้ดูแลระบบ เป็น ผู้ดูแลระบบ, ผู้ควบคุมประวัติและ ผู้มีตาปีศาจ (อัพเกรดความสามารถ)
  • 18:40, 5 ตุลาคม 2551 Jutiphan (พูดคุย | หน้าที่เขียน) เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Brandy Frisky จาก (ไม่มี) เป็น ผู้ดูแลระบบ (จากการสรุปการคัดเลือกก่อนหน้านี้)