บริหารสิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ Golem55 (พูดคุย | หน้าที่เขียน)

สมาชิกของ: ผู้มีตาปีศาจ, emailconfirmed, rollback, ผู้ดูแลระบบ

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้ทั่วไป

บันทึกการเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้

  • 21:50, 29 ตุลาคม 2561 Ariascythe (พูดคุย | หน้าที่เขียน) เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Golem55 จาก (ไม่มี) เป็น ผู้ดูแลระบบ, emailconfirmed, rollbackและ ผู้มีตาปีศาจ (แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล)