พูดคุย:ประเทศสิงคโปโตก

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

จากผู้ดูแล[แก้ไข]

ดูตัวอย่างของฟอร์แมทบทความได้ที่ประเทศเทยครับ

แล้วถ้าจะเขียนควรใช้ความระมัดระวังคำที่ใช้ต่างๆด้วย เพราะประเทศถือเป็นสถาบันที่คนส่วนใหญ่เคารพ ดังนั้นอาจจะเกิดความบาดหมางกันได้