พูดคุย:โง่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

....[แก้ไข]

ไร้สาระนุกรม:ไร้พจนานุกรม/ง

สำหรับการให้ขึ้นเรียงข้ออัตโนมัติให้ทำดังต่อไปนี้

#
#
#
#
 

จะได้

1.
2.
3.
4.

โดยในแต่ละข้อนั้นห้ามเว้นช่องว่างเอาไว้