ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไร้วิทยาลัย

ยินดีต้อนรับสู่ไร้วิทยาลัยภาษาไทย
แหล่งรวมเรื่องขำขันไร้สาระเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:46 น. ตามเวลาสากลเชิงพิกัด (ช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง)
เว็บย่อ: http://th.uncyclopedia.info/wiki/Un-niversity

เรื่องทั่วไป[แก้ไข]

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ สถาปนาโดยท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศและ กระทรวงมหาดไทยและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีชื่อเดิมว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.) ที่ต้องตัดคำว่า "และการเมือง" ออกนั้นเพื่อไม่ให้น.ศ.ฝักใฝ่การเมืองมากไป รวมระยะเวลาที่ใช้ชื่อนี้ 18 ปี
 • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ใช้ตำแหน่งผู้ประศาสน์การ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอธิการบดี) และตำแหน่งผู้ประศาสน์การมีเพียงท่านเดียว คือ ปรีดี พนมยงค์เพื่อยกย่องท่านในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนายกรัฐมนตรี คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ด้วย
 • วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (ตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
 • ที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัยก่อนจะย้ายไปที่ท่าพระจันทร์คือ ตึก ร.ร.กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เชิงสะพานผ่านพิภพภพลีลา ปัจจุบันเป็นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ออกแบบ ตึกโดม โดยความหมายของตึกโดม คือ ตัวโดมที่เป็นรูป 6 เหลี่ยม เพราะจะได้สะท้อนถึงหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎรคือจะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎร และ ที่ยอดตัวโดมแหลมขึ้นฟ้า เปรียบโดมเสมือนดินสอ ที่จดบันทึกวิชาความรู้และเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเอาไว้บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่
 • ความจริงคือโดมของตึกโดมเป็นรูปแปดเหลี่ยมครับ ไม่เชื่อลองมาดูได้ที่ท่าพระจันทร์
 • จุดประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แก่ประชาชนทุกชนชั้นโดยเก็บค่าเล่าเรียนให้น้อยที่สุด
 • ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร เกิดขึ้นในปี 2479 มีความหมายว่าสถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพระพุทธศาสนาในการกล่อมเกลาบัณฑิต

สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักรคือพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงการยึดมั่นเชิดชูรัฐธรรมนูญ

 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นยูงทอง มีอยู่ 5 ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเพาะชำเอง และเสด็จฯมาทรงปลูกด้วยพระองค์เอง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีร.ร.เตรียม เรียกว่า ชั้นเตรียมปริญญาชื่อ ร.ร.เตรียม ม.ธ.ก. (ต.ม.ธ.ก.) เพื่อผลิตนักเรียนเข้าเรียนต่อใน ม.ธ.ก. มีแค่ 8 รุ่นเท่านั้น แล้วก็ยุบไป
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นเจ้าของธนาคารเอเชียด้วย เพราะตอนแรกไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาล จึงไม่ได้รับงบฯ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาบัญชี
 • คณะเริ่มแรกตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย มี 4 คณะ คือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัยมี 2 เพลง เพลงแรกที่ใช้ คือ เพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองมอญดูดาว แต่งโดยขุนวิจิตรมาตรา และเพลงที่ 2 คือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจะได้ดูเป็นกลาง แต่ไม่สำเร็จ และอีกครั้งในปี 2507 มีมติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยภูมิพล โดยให้โอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรวมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบัน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่สมาคมธรรมศาสตร์มีมติคัดค้าน จึงไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด
 • งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯครั้งแรก มีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ณ ทุ่งพระสุเมรุ สนามหลวง ผลคือเสมอกัน 1-1 โดยครั้งนั้นยังไม่มีขบวนพาเหรด แปรอักษรหรือเชียร์ อย่างในปัจจุบัน
 • งานฟุตบอลประเพณีปีใดที่ไหนเป็นเจ้าภาพ ก็จะเอาชื่อของที่นั่นขึ้นก่อนซึ่งการเป็นเจ้าภาพ ธรรมศาสตร์จะเป็นครั้งที่เป็นเลขคี่ จะใช้ว่า ธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ส่วนจุฬาฯจะเป็นครั้งที่เป็นเลขคู่ จะใช้ว่า จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
 • งิ้วธรรมศาสตร์ เป็นงิ้วล้อการเมืองโดยมีต้นกำเนิดจาก คณะนิติศาสตร์ แต่ปัจจุบันเรียกว่า งิ้วสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
 • พระองค์ภาฯ ทรงเคยเข้าศึกษาในคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยทรงจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2
 • ในอดีตหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหอประชุมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • มหาวิทยาลัยถูกปิดความเป็นตลาดวิชาลงเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นระบบสอบเข้าแทน
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์กับนักศึกษา มธ.
 • อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยควบกับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ตามระเบียบ ก.พ. นั้นข้าราชการจะทำงานพร้อมกันทีเดียว 2 แห่งได้ แต่จะได้รับเงินเดือนอีกแห่งเพียงครึ่งเดียวโดย อ.ป๋วยเลือกรับเงินเดือนคณบดีเต็มอัตรา 8,000 บาทและรับเงินเดือนผู้ว่าแบงค์ชาติครึ่งอัตราคือ 25,000 บาทแทน
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีผู้อัญเชิญธรรมจักรบนเสลี่ยงอย่างเช่นจุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณี เพราะถือว่า ธรรมจักรอยู่ในหัวใจของนักศึกษาทุกคน โดยผู้ที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักร เรียกว่า ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ มีหน้าที่เชิญป้ายนามมหาวิทยาลัย ป้ายประกอบ และดรัมเมเยอร์ ผู้ที่ได้รับหน้าที่เดินนำขบวนอัญเชิญธรรมจักรคนแรก คือ นายชวน หลีกภัย
 • จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ก่อตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นวันธรรมศาสตร์อีกด้วย
 • โขนธรรมศาสตร์ เคยใช้เป็นการแสดงในการสมโภชน์การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
 • ลานโพ (เป็นชื่อเฉพาะไม่มี ธ์) เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของธรรมศาสตร์และสังคมไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
 • ผู้มีพระคุณในเหตุการณ์ 14 ตุลา คือแม่ค้าย่านท่าพระจันทร์และปากคลองตลาด ที่จัดทำเสบียงส่งให้ตลอด
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เช่าที่ดินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื้อที่ 1,110 ไร่เป็นเวลา 30 ปี รวมค่าเช่า 3,000 บาท
 • รถโดยสารใน มธ.รังสิต คือ รถราง รอนานมากๆ บางทีไม่จอดด้วย แถมคนขับก็ดุยังกะแมว
 • หอเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหอมหาวิทยาลัยรัฐฯที่หรูที่สุด มีแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นยูบีซี ลิฟท์ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 02 ส่วนตัวทุกห้อง ต่อเนตได้สบายๆ ค่าไฟแพงหูฉี่เลย เปิดแอร์อย่างเดียวตกช.ม.ละ 6 บาท หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีโซน A-E แต่หอน.ศ.จะอยู่ที่โซน B C E โซน B เป็นโซนห้องละ 4 คน มี 8 หลังๆละ 8 ชั้น โซน C เป็นโซนห้องละ 2 คน มี 11 หลังๆละ 8 ชั้น เช่นกัน ส่วนโซน E มี 2 หลังๆละ 4 ชั้น
 • หอในเป็นหอพัดลม อาบน้ำรวม จะมีอะไรที่เหมือนๆกับหอมหาวิทยาลัยอื่นทั่วๆไป
 • ลักษณะของโดมแต่ละที่
  • โดมไม้เมืองพี่ ท่าพระจันทร์
  • โดมเปลือยขวัญ รังสิตทรงศรี
  • โดมแก้ว ลำปางธานี
  • โดมน้องพี่ เชิดชูธรรม นำผองชน
 1. คลื่น PCT จะมีที่หอเอฯ โซนซี อินเตอร์โซน แล้วก็บ.ร.1-บ.ร.4 แต่เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกที่ ยกเว้นตึก SC หรือเกาะ SC ซึ่งไร้คลื่นอย่างมากกกก
 2. ที่ศูนย์รังสิตมีโชว์รูมรถยุโรปด้วย ไม่ว่าจะเป็น S-class, BMWseries5, เฟอรารี่ ฯลฯจะสามารถหาดูได้ที่ SIIT แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นของอาจารย์
 3. SIIT กับ วิศวะ ภาคอินเตอร์ คือคนละอย่างกัน เพราะ SIIT เป็นอีกสถาบัน แต่สังกัดม.ธรรมศาสตร์ - อันที่จริง SIIT ก็สังกัดคณะวิศวะ มาก่อนที่จะแยกตัวออกไป แต่เนื่องจากป๊อบปูล่า ทางคณะวิศวะเลยเปิดหลักสูตรอินเตอร์ซะเลย
 4. ธรรมศาสตร์ ที่แยกออกไปจากท่าพระจันทร์แต่เดิมเรียกเป็นวิทยาเขตนะ
 5. ธรรมศาสตร์ มี 4 ศูนย์ คือท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา และลำปาง
 6. แต่แปลกที่ "ท่าพระจันทร์" ไม่มีคำว่า ศูนย์ นำหน้าเหมือนศูนย์อื่นๆ
 7. ในสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ เป็นอธิการบดี เคยมีการปิดโรงอาหารกลางตอนกลางคืนเพื่อเป็นเธค ให้ความผ่อนคลายแก่ น.ศ.ด้วย
 8. ธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีห้องสมุด อยู่ชั้นใต้ดิน ชื่อหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าพระจันทร์*แก้ไข มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต วังท่าพระ ก็มีหอสมุดที่อยู่ชั้นใต้ดิน
 9. มีการขุดพบปืนใหญ่หลายกระบอกเมื่อครั้งก่อสร้างประตูใหม่ ที่ต่อจากกำแพงโบราณ ด้านถ.พระจันทร์
 10. มีการขุดพบแนวกำแพงเมืองเก่า ในขณะสร้างอาคาร 60 ปี และลานจอดรถใต้ดิน หน้าคณะรัฐศาสตร์
 11. ชื่อของโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 12. ในปี 2550 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนโดยใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่หลักจัดการแข่งขัน
 13. ที่จะลืมไม่ได้เลย ในปี 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ก็ใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่จัดการแข่งขันด้วย
 14. อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ฉายาคนของแผ่นดิน ผู้เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างสมถะ และสันโดษ ก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 15. สามอนุสาวรีย์คนดีศรีธรรมศาสตร์ และประเทศไทย อยู่ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่ อาจารย์ปรีดีอยู่ที่หน้าตึกยิม 2 อาจารย์ป๋วยหน้าตึกเรียนรวม (SC) และอาจารย์สัญญาอยู่หน้าตึกคณะนิติศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

---> ปรีดีก่อตั้งมหาลัย แต่รูปปั้นอยู่ไกลปืนเที่ยงมากๆ - -

 1. ธรรมศาสตร์ เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้ว ปลอด SOTUS แน่นอล (เออ แต่ถ้ารุ่นพี่มันแอบโซตัสน้องสามารถแจ้งสภานักศึกษาได้เลยเพราะเมื่อเรื่องดังเมื่อไหร่พวกนั้นจะโดนลุมประนามจากทั้งมหาวิทยาลัย)(แต่ระวังพวกคณะสายวิทย์อะ ชอบทรยศแอบโซตัสไม่ก็ทำไรปัญญาอ่อนกับน้อง น่าส่งพวกนี้ไปอยู่ ม.เกษตรจริงๆ - ยังคงเห็นประปราย แต่แจ้งได้ถ้าอยากจะแจ้ง)
 2. คำขวัญอมตะของธรรมศาสตร์ คือ ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก(เธอ)ประชาชน
 3. นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนก็ได้ แต่อาจจะยกเว้นบางวิชาแต่ตอนนี้ได้มีการรณรงค์ให้แต่งชุดนักศึกษา
 4. มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็คือประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์
 5. ธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียนที่มีตั้งแต่อนุบาล-ปริญญาเอก << ตั้งแต่เกิดจนตายเลยเหอะ โรงพยาบาล-วัด ก็มีให้พร้อมสรรพ เป็นมหาอาณาจักร
 6. ธรรมศาสตร์ ไม่เรียกผู้ที่ศึกษาที่นี่ว่า นิสิต เพราะถือว่าการเป็นนิสิตเป็นการถูกกำหนดขอบเขต โดยจะเรียกว่า นักศึกษา แทน (นิสิตใช้กับ ม.ที่ใช้นามพระมหากษัตริย์มาเป็นชื่อสถาบันไม่ใช่เหรอ???)
 7. ธรรมศาสตร์ ยังไม่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่คาดว่ากำลังจะมี
 8. ค่าไฟแต่ละเดือนของธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท จึงต้องมีโครงการธรรมศาสตร์ หาร 2
 9. หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ อยู่ตรงข้ามหอสมุดปรีดี ที่ท่าพระจันทร์

ถ้าต้องการศึกษาประวัติมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี 2477 ก็สามารถดูได้จากที่นี่ (แก้ไข)ปัจจุบันอยู่ที่ชั้น3 ตึกสถาบันนานาชาติปรีดีฯ ครับ

 1. ศาลเจ้าแม่สิงโตทอง ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของน.ศ.คณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคาร 60 ปี
 2. น.ศ.ที่อยู่หอพักที่ศูนย์รังสิต จะต้องทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอเพื่อที่ธรรมศาสตร์ จะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนคลองหลวงบ้าง (ใส่ให้มีเงินเยอะๆว่างั้นเถอะ)

มีอาจารย์หญิงโหดคนหนึ่งคุยให้ฟังว่ามหาลัยชนะคดีนักศึกษาไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาทั้งๆที่อยู่หอใน จริงเท็จยังไงไม่รู้ แต่ไม่เคยเห็นคำพิพากษา

 1. สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ มีอีกชื่อหนึ่งคือ สำนักงานดูดทรัพย์สิน ยิ่งตอนบิลค่าไฟมานี่ยิ่งดูดหนัก

-->ห่านจิก มีคิดค่าไฟเกินด้วยนะ ระวังไว้ เห็นผิดแปลกอะไรไปค้านเลย

 1. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ รังสิต เรียกเป็นที่ติดปากนักศึกษาว่า สวทช.
 2. แฟนพันธุ์แท้โขนไทย อยู่ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ และแฟนพันธุ์แท้ห้างสรรพสินค้า ก็เพิ่งจบคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ และแฟนพันธุ์แท้โลกของเรา อยู่คณะนิติศาสตร์ ปี 2(รหัส 50)

--> ปัจจุบันแฟนพันธุ์แท้โลกของเราจบมาเป็นอาจารย์อยู่คณะนิติ ตอนนี้เรียนต่อเยอรมัน เสียงยังเล็กเหมือนเดิม

 1. ตึกเรียนที่หรูที่สุดในศูนย์รังสิต คือ ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ตึก 4 ชั้น) หน้ามหาวิทยาลัย (ตอนนี้ย้ายมาอยู่กลุ่มอาคารเรียนทางสังคมศาสตร์แล้วนี่<<ช่ายแล้น)
 2. ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงเสาเหล็กมาตั้งแต่พี่ปี 5 อยู่ปี1จนปัจจุบันโครงเสานี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม (ตอนนี้เสร็จแล้ว เปิดใช้มาปีกว่าแล้ว)
 3. หอเอฯ โซนบี มักจะมีเริ่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติมาโดยตลอด (บี6 ได้ชื่อว่าเฮี้ยนสุดแล้ว)
 4. นาฬิกาลูกตุ้มบนตึกโดม มีชื่อว่า นาฬิกาปารีส ได้รับบริจาคจาก ห้างเอส.เอ.บี
 5. เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 มีผู้เสียชีวิตมากมายและนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่า 14 ตุลาคม 2516มากเนื่องมาจากท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือ อาจารย์ป๋วย ถูกกล่าวหาโจมตีว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ จนตัวท่านต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ
 6. ลงทะเบียนเรียนทางเทเลแบงค์ 1551 เป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนสูงในการกดโทรศัพท์พอๆ กับลงทะเบียนเรียนเพิ่มกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน (ที่แสนจะใจดี๊ใจดี)
 7. ลงทะเบียนกับคณะไม่ต่างกัน ชีวิตเหมือนเดินไปคุยกับผู้คุมวิญญาณ อดสงสัยไม่ได้ว่าชาติก่อนเคยตีหัวกันมาหรือเปล่า
 8. การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนอินโดจีน จากฝรั่งเศสคืน เป็นการเดินขบวนครั้งแรกของน.ศ.ธรรมศาสตร์
 9. อาจารย์ป๋วย เป็นศิษย์เก่าม.ธรรมศาสตร์ คนแรก ที่ได้เป็นอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์
 10. 8 ธ.ค. 2484 ธรรมศาสตร์ แพ้ฟุตบอลประเพณีกับจุฬาฯเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2477 ทำให้อาจารย์ผู้คุมทีมถึงกับหัวใจวายถึงแก่กรรม
 11. ปลายเดือน ก.ย. 2545 เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นโพธิ์ธรรมศาสตร์ ที่ลานโพ ท่าพระจันทร์ ฉีกกลางลำต้น
 12. ถึงแม้ว่านักศึกษาบางคณะจะไม่ได้ศึกษาที่ท่าพระจันทร์แต่ความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ก็ได้รับการถ่ายทอดและหล่อหลอมให้กับนักศึกษาทุกคนเสมอมา

--> สังเกตได้จาก ปฐมนิเทศทีไร รับเพื่อนใหม่ทีไร ก็แห่กันมาท่าพระจันทร์ ทั้งๆที่ไม่มีโอกาสมาเรียน(ถ้าไม่ซัมเมอร์)

 1. นกเพนกวินกับหมีขาวสามารถมีชีวิตในห้องสมุดป๋วยได้ เพราะแอร์เย็นเหลือเกิน <<< หอสมุดปรีดีชั้น U3 ก็พอๆกันครับ
 2. คณะเศรษฐศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์เมื่อหลายปีก่อน มีตึกเรียนเพียงตึกเดียว มี5 ชั้น ที่ใช้เรียนได้มีแค่ ห้องใหญ่ชั้น 1 กับห้องบนชั้น 2ประมาณ5-6ห้องเท่านั้น แต่นักศึกษาตั้งแต่ปี2ถึงปี4รวมถึงนักศึกษานอกคณะ สามารถยัดกันไปหมุนเวียนเรียนกันได้ครบ สมแล้วๆกับนิยามของเศรษฐศาสตร์"ใช้สิ่งที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
 3. ห้องสมุดคณะ SIIT เสียงดังกว่าตลาดนัด เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เสียงดังที่สุดในไทย<<<อยากวัดกับห้องสมุดป๋วยมาก
 4. มิเตอร์ไฟของหอพักเอเชียนเกมส์ หมุนเร็วเหมือนพายุทอร์นาโด (พอมีคนไปร้องเรียน มันก็ล็อคห้องไม่ให้ดูได้ซะงั้น)
 5. จำนวนผู้เข้าหอป๋วยในยามปกติประมาณ 6-7 ร้อยคนต่อวัน ในขณะที่ช่วงใกล้สอบประมาณ 4 พันกว่าคน มากกว่ากัน 6-7 เท่า!!!
 6. 7-11 ใน มธ.ศูนย์รังสิต มี 7 ที่ (10แล้ว) คือ
  • 7-11 โรงกลาง โดยอยู่ข้างๆ โรงอาหารกลางของมหา'ลัย (คนเยอะมากกก ทุกเวลาจนหอปิด)
  • 7-11 โซน B อยู่หน้าหอพัก B6
  • 7-11 โซน C ซึ่งอยู่ตรงหอพัก C4 (ตอนที่คนเยอะสุดๆ พนักงานจะรูดปุ่มโชว์)
  • 7-11 ปั้มน้ำมัน ซึ่งอยู่ตรงปั้มน้ำมันใกล้ๆเชียงราก
  • 7-11 อินเตอร์พาร์ค อยู่ตรงหอทรงพิเชษฐ์ด้านนอกมหา'ลัย
  • 7-11 บริเวณคณะแพทยศาสตร์ หน้ามหา'ลัย
  • 7-11 หน้าลานอินเตอร์โซน ที่เพิ่งเปิดใหม่ปี 2553
  • 7-11 โรงอาหารSC พึ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน มิย 2554
  • 7-11 บริเวณใต้อาคาร บร.1
  • 7-11 บรเวณใต้อาคาร บร.4
 7. SIIT ไม่สามารถไปจอดรถที่ วิศวะไทยได้ เพราะ ยาม วิศวะไทยจะไม่ให้ แต่...เด็กคณะวิศวะสามารถเอารถมาจอดที่ SIIT ได้ ไม่รู้ทำไมเนอะ---ไม่จริง ที่จอดรถวิศวะอยู่ทางด้านหลัง ใครก็สามารถจอดได้ส่วนที่มียามนั้นเป็นที่จอดรถของอาจารย์ เหมือนกับ SIIT ที่จอดรถของอาจารย์ก็ไม่ให้นักศึกษาจอดได้เช่นกัน
 8. งานกีฬา บอล-บาส หล่อชนหล่อวิศวะไทย-SIIT มักจะมีแต่ผู้หญิงมาดู
 9. sweetduck และ เกียงไกร อยู่มานานที่สุด<<<ล่าสุดสองอันนี้หายไปแล้ว
 10. กระฉ่อน 89 เป็นร้านแรกที่มีชีวาสขาย<<<หายไปแล้วเช่นกัน
 11. อ. SIIT ทุกคนต้องจบดร. เท่านั้น << ต้องดร. จากม.ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะ ไม่รับม.ในไทยจ๊ะ
 12. ชุดนักศีกษา เป็นเครื่องหมายว่า เรามีสอบ (ตรรกะนี้ใช้ไม่ได้ประมาณสองอาทิตย์นับจากเปิดเทอม...ง่ายๆ เห่อชุด = =)
 13. นักศีกษา SIIT และ MUIC มักจะ แลกเปลียนกันแต่สุดท้าย มักจะไปจบที่ ABAC << ส่วนใหญ่ transfer ไปจบม.รังสิตเยอะกว่า
 14. UFM จะมีที่ คณะนิติศาสตร์และ SIIT และอีกที่นึงก็ข้างๆหอป๋วย (U หอป๋วยตอนนี้ปิดไปแระ เพระหอป๋วยซ่อมหลังคา เมื่อไหร่จะเปิดแว๊..ขอโทษที่วิบัติ)
 15. ธรรมศาสตร์จะมีทะเบียนรถป็อบเป็นของตัวเองและสามารถนำไปใช้ข้างนอกได้
 16. ยำมาม่ากลมเกียว ไม่มีสาขา มีแต่เลียนแบบ ===> ที่ไหนอ่ะ อยากรู้จัก
 17. มธ. ศูนย์พัทยา เป็นสถานที่ ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยไป
 18. นิสิต นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยลงความเห็นว่า มธ.ศูนย์รังสิต ร้อนที่สุด << แต่ตอนนี้มีคนบอกว่า ม.นเรศวร นรกยิ่งกว่า
 19. นิสิตจุฬาฯ มาเดินยังบ่นเลย สงสัยคงจะไม่ชินกับแดดรังสิตกระมัง คงชินกับแดดอ่อนๆที่สามย่านมากกว่า (ฮา) << ก็บ้านเขาเจริญ มีตึกสูงๆ ให้บังแดดบังลม
 20. แต่จุฬาก็ไม่มีทางสัมผัสบรรยากาศ country สไตล์เมืองมหาวิทยาลัยแบบชาวเรานะจ้ะ อิอิ
 21. หากจะบอกว่ารังสิตบ้านนอกคุณคิดผิด รังสิตมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการประดุจเมืองธรรมศาสตร์ (เรียนอนุบาลยันด๊อกเตอร์ตายก็มีวัดบริการเผา)
 22. แต่อยากสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคใจกลางกรุงที่จุฬาก็ไม่สามารถสัมผัสได้ขอแนะนำธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บรรยากาศดีใจกลางกรุงรัตนโกสินติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา (อากาศเย็นสบายวิวดีเวอร์) เพียบพร้อมไปด้วยวังและของกินสไตล์ย้อนยุค

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย[แก้ไข]

 • มธ. ไม่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่จะเรียกว่าเพื่อนใหม่ เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ของคณะบางที่ก็แอบมี SOTUS เช่นคณะสายวิทย์ หรือ อินเตอร์)
  • ศิลปศาสตร์อินเตอร์/โครงการพิเศษบางเอก ยังคงใช้ระบบ SOTUS อยู่ และดูเหมือนจะใช้ต่อเพราะใช้คราบกัมบังของศิลปศาสตร์ใหญ่ป้องกันการตรวจสอบไว้
  • พยาบาล ก็ยังใช้ SOTUS อยู่ โดยเรียกช่วงนั้นว่า ตรวจระเบียบ
  • ล่าสุดคือเภสัช นางอ้างว่าเอามาจากแพทย์แต่ขอโทษที แพทย์เขาไม่มีโว้ยยยย
  • วิทยาบางเอก ก็รุนแรงไม่ใช่น้อย
  • วิศวะ นัดน้องร้องเพลงที่บันไดคณะซึ่งทำไมเราต้องร้องวะ
  • สาธา พยายามพีอาร์ว่าไม่โซตัสแต่กระนั้น ก็โซตัสอยู่ดีจ้า
  • ทันตะ เคยโซตัสแต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว
  • สหเวช โซตัสแต่เบา (ยกเว้นพวกกีฬา)
 • ในอดีตนักศึกษาสามารถใส่ชุดนอนไปเรียนได้ในบางวิชา แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วหล่ะ
 • มธ. หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีวันเปิดหอ ซึ่งผู้หญิงสามารถขึ้นหอชายได้ซึ่งวันนี้มีคนตั้งฉายาให้ว่าวันปล่อยผีเพราะว่าหอผู้ชายมักจะมีผู้หญิงมาต่อคิวลงชื่อขึ้นหอผู้ชายยาวเป็นกิโล ส่วนหอผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยขึ้นกันมีแต่หอผู้ชายที่มีผู้หญิงจะมาขึ้นหอกันแถมผู้หญิงที่มาสวยซะด้วย<<<ไม่มีแล้วอ่ะ อยากไชให้มี
 • ที่อาคารเรียนรวม (SC) เคยมีป้ายแปะไว้ว่า "สายเดี่ยวห้ามขึ้นลิฟท์!"
 • ที่ท่าพระจันทร์ โรงอาหารริมน้ำใต้ตึก 60 ปี เด็กรัฐศาสตร์จะเรียกโรงอาหารรัฐศาสตร์ เด็กเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าโรงอาหารเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่ไม่เคยมาจงเข้าใจไว้ว่าเป็นอันเดียวกัน
 • ห้องสมุดรัฐศาสตร์ เสียงดังมากกก ส่วนใหญ่ใช้ประชุมงานกัน เพราะเป็นห้องแอร์เดียวที่เปิดตลอด
 • ยามทางเข้าฝั่งถนนพระอาทิตย์โหดมากกกกก แต่ความโหดลดลงได้ด้วยน้ำสีชาหนึ่งขวด
 • เค้าเล่ากันว่า ความจริงมีแนวโน้มจะทำที่จอดรถได้ตินตรงสนามบอล แต่กลัวขุดไปแล้วเจอซากเมืองเก่า แล้วจะโดนกรมศิลป์สงวนไว้ เหมือนหน้าคณะรัฐศาสตร์ เลยไม่ขุดดีกว่า
 • ตึกบัญชี เรียกกันว่า ตึกตู้ปลา จริงๆแล้วเด็กบัญชีเรียกกันว่า ตึกรังผึ้ง ต่างหาก
 • ป้ายชื่อคณะรัฐศาสตร์บนยอดตึกมองจากฝั่งศิริราช ใหญ่กว่าชื่อมหาวิทยาลัยมากมาย
 • ผนังตึกคณะศิลปศาสตร์ลอกข้อความในหลักศิลาจารึกพ่อขุนหลักที่หนึ่งมาสลักไว้ ซึ่ง อ.ชาญวิทย์ เกษรศิริ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์เคยบอกว่าเขียนผิดไป 2 ตัว
 • ใครคุ้นเคยกะราคาอาหารที่จุฬา มาเจอที่โรงอาหาร SC ที่รังสิตอาจช็อกตายได้ (ถูกกว่าเหรอ เปล่า...)
 • บนดาดฟ้าตึกศูนย์ภาษาเป็นมุมที่มองเห็นตึกโดมได้สวย ติดอันดับต้นๆของมุมอื่นๆในมหาลัย ไม่เชื่อลองขึ้นไปดู
 • ลีดธรรมศาสตร์ผู้ชายจะหน้าตาเห่ยๆ ทั้งที่ตอนคัดตัวมีหล่อๆเพียบ แต่ไม่เคยเข้าตากรรมการ เพราะที่นี่เค้าคัดตัวด้วยวิธี "พิเศษ" ถ้าตาสีตาสาเดินเข้ามาสมัครให้ซ้อมแทบตายก็ไม่ได้หรอก
 • ลีดธรรมศาสตร์ คนไหนที่ผ่านงานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณามาก่อน จะมีโอกาสได้เป็นลีดสูงมาก
 • หอสมุดกลางที่ท่าพระจันทร์เป็นหอสมุดชั้นใต้ดินที่ดูดีมีคลาส แถมอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เลยใช้เป็นเรื่องโจ๊กหลอกเพื่อนๆต่างมหาลัยว่า ผนังด้านหนึ่งของหอสมุดจะเป็นกระจกสามารถมองเห็นโลกใต้เจ้าพระยาได้ด้วย พวกมันก็ตื่นเต้นกันใหญ่
 • สมัยเปิดใหม่ๆเป็นหอเชื้อรามากกว่าหอสมุด แต่ยังก็มีหนอนหนังสือเสี่ยงตายเข้าไปอ่านหนังสือ หยิบหนังสือมาอ่านเชื้อราพุ่งมาถีบหน้าทีเดียว ใช้เวลาอยู่นานโคตรกว่าจะปราบได้
 • ครั้งหนึ่ง สมัยเรียนภาษาอังกฤษที่ตึกโดม (รังสิต) ใครใส่ชุดไปรเวทจะโดนจับ ถึงขนาดไล่ต้อนกันอุตลุต
 • คาบที่ต้องไปเรียนที่ บร. (อาคารบรรยายรวม หรือเรียกว่า บรรทมรวม) ใครมาก่อนมักจะวางหนังสือ สมุด จองที่ให้เพื่อนในกลุ่มของตัวเอง น่าเบื่อมาก
 • ถ้าคุณพบเห็นนักศึกษาจำนวนมาก ใส่ชุดนักศึกษาในช่วงปิดเทอม จนรู้ไว้เลย ว่านั่นคือคณะแพทย์ ที่ยังคงเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคณะอื่นจะปิดเทอมไปกันหมดแล้วก็ตาม
 • อาคารเรียนรวม SC มีที่มาจาก Sleeping Class
 • บร.4 ครั้งหนึ่งคือโรงหนังชั้นดี ที่มีหนังซูมใหม่ๆมาฉายให้เด็กหอดูทุกอาทิตย์
 • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต มีค่าเท่ากับเซ็นเตอร์พอยต์ ของธรรมศาสตร์ แต่ถ้าอยากอวดคนอื่น ต้องบอกว่า มหาลัยอยู่ติดกับตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ตลาดไท)
 • การสัญจรระหว่างการไปเรียนท่าพระจันทร์ รังสิต ครั้งหนึ่งยุ่งยาก ลำบาก ถึงขั้นต้องไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพง แล้วไปลงที่สถานีเชียงรากน้อย วันไหนมีเรียนทั้งสองที่ในวันเดียว วันนั้นคือวันนรกมาก เพราะเวลาชีวิตหมดไปกับการนั่งรถ
 • เวลาไปเรียนที่ศูนย์รังสิต ต่อให้คุณหลับลืมโลกแค่ไหน จะมีสัญญาณเตือนคุณว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้ว ด้วยด้วยกลิ่นหอมจรุงใจ ที่ไม่มีวันลืมเลือนแถวๆ ม.กรุงเทพ (ซึ่งมีโรงงานไก่แช่แข็งอยู่ตรงข้าม)
 • คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาลัยที่ไม่มีตึกคณะเป็นของตัวเอง ปัจจุบันยึด บร.2 - 5 เป็นตึกคณะ
 • ป้ายคณะวิทยาศาสตร์ ได้มาจากเงินเรี่ยไรของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วรุ่นแรกๆ มิฉะนั้นก็ยังไม่มีอยู่
 • คณะวิทยาศาสตร์ได้เงินจัดสรรในแต่ละปีเพื่อทำกิจกรรม ได้ปีละ 3 หมื่นบาท หรือตกคนละ 5 บาท ในขณะที่คณะนิติศาสตร์ได้ปีละ 2 ล้าน
 • 7-11 ใน มธ. ไม่มีเหล้า บุหรี่ และถุงยาง แต่มีชุดทดสอบการตั้งครรภ์

--> ปัจจุบันมีขายถุงยางแล้ว แต่จะมีใครหน้าไหนกล้าซื้อ แต่ก็เห็นขายหมดทุกที --> อนามัยแจกถุงยางฟรี แต่ไม่ค่อยมีคนไปหยิบ แต่ลอว์สัน-เซเว่น ขายเป็นแพ๊คๆละ 40 กว่าบาท บางวันหมด!

 • คณะถาปัดของมธ.มีชื่อเต็มๆว่า คณะสถาปัยกรรมศาตร์และการผังเมือง โดยผู้ยื่นขอก่อตั้งคณะถาปัดจบถาปัดจุฬา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะถาปัดรุ่นแรกๆเคยเป็นสาขาหนึ่งของคณะวิดวะ แต่ต่อมาในภายหลังจึงแยกคณะออกมาต่างหาก จบจนมีรุ่นที่ 8 แล้ว ตึกคณะก็ยังสร้างไม่เสร็จ คาดว่าสร้างเสร็จแล้วเปิดใช้ได้ในรุ่นที่9 รุ่นที่เก้าจุดห้า เพราะเริ่มใช้ตอนเทอมที่สอง
 • คณะถาปัดเรียนหกปี (4 ตรี +2) แต่จบแล้วได้ปริญญาโท ส่วนสาขาใหม่อื่นๆเช่นออกแบบภายในเรียน 4 ปี
 • คณะแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรปกติ 6 ปี แต่สามารถยื๊อได้ถึง 12 ปี ถ้าติด F หลายวิชา
 • คณะแพทย์ จะมีโครงการแพทย์ชนบท ที่เรียนจบแล้ว ต้องไปใช้ทุนในชนบท 12 ปี !!
 • คณะสังคมสงเคราะห์ ที่ มธ.เรียกว่า สังเคราะห์ เป็นคณะสังคมสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศ ที่อื่นมีสอนที่เป็นคณะแล้วคือหัวเฉียว ส่วนมหาลัยอื่นๆจะเป็นวิชาหรือภาควิชาเท่านั้น (เป็นคณะสังคมสงเคราะห์ที่ดีที่สุดในอาเซียนด้วย) มีการแลกเปลี่ยน นศ.ภาคฤดูร้อนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นทุกปี ที่ Japan College of Social Work
 • การเลือกตั้งของมหาลัยที่เกี่ยวกับนักศึกษามี 3 งานคือ การเลือกกตั้งองค์การนักศึกษา (อมธ.) เลือกตั้งสภานักศึกษา และคณะกรรมการนศ.หอพัก(กพน.)
 • การเลือกตั้ง อมธ. เป็นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันมากสุด เปรียบก็คล้ายๆเลือกรัฐบาลมาบริหารเงิน 7 ล้านของ นศ. ส่วนสภามีการเลือกแบบปาร์ตี้ลิสและผู้แทนจากคณะเพื่อพิจารณาเงินงบประมาณ คล้ายๆสภาผู้แทนพิจารณางบฯ ส่วน คพน. เป็นงานที่เล็กลงมาหน่อยดูแล นศ. หอพักในของมหาลัยและสวัสดิการหอพัก

-->ปัจจุบัน เลือกตั้งสภาเป็นแบบตัวแทนสามสาย (สังคม-วิทย์สุขภาพ-วิทยา) เท่านั้น แก้ปัญหาตัวแทนคณะติดงานนั่นนี่ ประชุมสภาล้มเพราะองค์ไม่ครบ

 • ที่จริงการเลือกตั้ง อมธ. คือการเลือกคณะกรรมการบริหาร อม. แต่คนจะเรียกว่าเลือก อมธ. ทั้งที่ อมธ.คือชุมนุม ชมรม กลุ่มอิสระ กน.ของทุกคณะรวมกันเป็น อมธ.
 • และการเลือกตั้ง อมธ.ส่วนใหญ่ของมีอยู่พรรคเดียวที่ได้มานานแล้วคือ "ธรรมเพื่อโดม" 10 ปีได้มั้ง มีครั้งหนึ่งแพ้คะแนนเสียงพรรคเคียงโดม ได้เป็น อมธ.เป็นหนึ่งปี
 • การเลือกตั้ง อมธ.จะเลือกพร้อมกันทั้ง ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง การหาเสียงก็ต้องหาทั้ง 3 ที่ และรวมคะแนนทั้ง 3 ที่ว่าใครได้มาสุดจะได้เป็น อมธ.
 • ตึกของคณะวิดวะ ออกแบบโดยอาจารย์ในคณะถาปัด
 • ตลาดนัดที่มีทุกวันจันทร์ และพฤหัส มักจะมีแขกรับเชิญจากมหาลัยอื่นเช่น ม.กรุงเทพ เกษตร จุฬาฯมาแวะเวียน

-->เดี๋ยวนี้ไฮโซขึ้น มีเพดานครอบให้

 • ตึกของคณะวิดวะมีเคสการวิบัติของตึกครบทุกเคส (ผนังร้าว เพดานรั่ว คานหัก ฯลฯ) ตั้งแต่เริ่มสร้างตึกเสร็จใหม่ๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผลจากผู้ออกแบบหรือผู้ก่อสร้าง แต่ก็ทำให้นักศึกษาคณะวิดวะไม่ต้องไปหาเคสการวิบัติของตึกจากสถานที่อื่นเลย
 • ลูกคลื่นชะลอความเร็วที่เห็นกันเยอะๆในมหาลัย แล้วทำให้บรรดาผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องไปนอนเล่นบนพื้นคอนกรีต แต่ถ้านักศึกษาท่าใดชอบโชว์หล่อ เอารถไปโหลดมา ต้องขอบอกว่า "กรุณาไปซื้อรถใหม่เข้ามาวิ่ง ไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือน" เพราะช่วงล่างกระจุยมาหลายคันแระ
 • เจ้าของร้านอาหาร วชิรปราการใน มธ. รังสิต คือผู้ก่อตั้ง ร่วมด้วยช่วยกัน
 • คำขวัญ "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ มีคนที่ฉันรัก"
 • BBA ธรรมศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยที่ใส่กระโปรงพีสยาวเป็นชุดพิธีการ
 • BBA ธรรมศาสตร์ เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัย (อีกแล้ว) ที่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือสอบทุกครั้ง
 • ปัจจุบันมีเพิ่มมาอีกคณะหนึ่ง คือ BJM (JC inter) ที่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือสอบทุกครั้ง <<< เรื่องนี้ไม่จริงนะ ใส่ชุดนักศึกษากันเฉพาะตอนสอบจ้า
 • อินเตอร์ ธรรมศาสตร์สังคมค่อนข้างต่างจากภาคไทย จะเป็นพวกสายลมแสงแดดสะส่วนใหญ่ คุณหนูมีตัง ระบบกลุ่มพวกพ้อง ระบบ SOTUS แบบผู้ไม่เจริญ
 • ยุงที่ ธรรมศาสตร์รังสิต เยอะมาก เด็กขี้เกียจออกจากหอตอนเย็นๆก็เพราะกลัวยุงกัด มันเยอะจริงๆ กัดเจ็บด้วย ว่ากันว่ามันหลุดมาจาก Lab ของ สวทช. ยุงไรไม่รู้กัดทะลุกางเกงยีนได้ (ภาษาดอทเอก็ :ตบเจาะเกราะ ครับ แหม่!)
 • ห้อง บร. ย่อมาจาก บรรทมรวม โดยเฉพาะ บร.4 ห้องพันคน
 • กองสันทนาการธรรมศาสตร์ มันส์สุดๆการแต่งตัวอลังการมาก โดยที่เราไม่ต้องไปดูอัลคาซ่าที่พัทยา (ไอ้เรื่องแต่งตัวนี่...แอบไปดูศิลปกรรมมั้ย หึๆ...)
 • ตึกศิลปศาสตร์ท่าพระจันทร์ หากมองจากบนฟ้าลงมาจะเห็นเป็นตัวอักษร TและUตัดไขว้กันอยู่ซึ่งเป็นตัวย่อของมหาลัย
 • เดี๋ยวนี้เบอร์นาร์ดไม่ได้ขายแค่ถั่ว แต่มีมะขามไว้บริการทุกท่าน
 • รับน้องของศิลปกรรมฯ มธ.จะเรียกว่า ไป "ลงลาน" เพราะสมัยก่อนจะรับน้องกันที่ลานบริเวณหน้าเรือนไทย
 • นศ.ชาย หรือหญิง ที่นี่เราจะแยกกันไม่ออกเพราะเค้าแปลงมาได้เนียนมั่กๆ
 • ถ้าอยากเดินทางจากสยามมาที่ธรรมศาสตร์ มีหลายทางให้เลือก
  • นั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่หมอชิตแล้วต่อรถตู้ ก็ตกอยู่ที่คนละ ...+30 บาท
  • นั่งรถไฟฟ้ามาที่อนุเสาวรียชัยสมรภูมิแล้วนั่งรถตู้ ก็คนละ ...+35//40 บาท
  • ถ้านั่งแท็กซี่จะอยู่ที่ 400 บาท
  • ถ้าอยากประหยัดโคตรๆจริงๆ นั่งรถเมล์ ปอ.29 หน้าฝั่งมาบุญครอง ลง มธ.รังสิต ก็แค่คนละ 19 บาท แต่ต้องเสียเวลาอย่างน้อย สองชั่วโมง หรือ สองชั่วโมงครึ่ง ถ้าเงินพอก็นั่งรถไฟฟ้าเหอะ
  • หรือหากอยากประหยัดยิ่งกว่านั้นอีก ก็ 29 ที่ไม่ใช่ ปอ. และไม่ใช่ ขสมก. (ซึ่งก็คือรถร่วมนั้นเอง) 8 บาทตลอดสาย แต่ท่านจะประสบอะไรบ้างนั้นก็สุดจะคาดเดา (อย่าลืมกลิ่นกระดูก ม.กรุงเทพ)
 • แถวๆ ประตูท่าพระจันทร์ จะมีอาบังขายถั่วอยู่คนชื่อ "เบอร์นาร์ด" ขายมานานมากกกกกกแล้ว อุดหนุนกันด้วยเด้อ แม้ว่าบางทีแกจะทำเหรียญตกลงไปในถุงถั่ว แล้วนักศึกษาบางคนก็ทะลึ่งเอามือจกลงไปเก็บก็ตาม ว่ากันว่าเบอร์นาร์ดขายจนส่งลูกเรียนจบเอแบคได้เรย บางครั้งไปฉี่แล้วก็มานั่งขายถั่วต่อโดยไม่ล้างมือ แถมเวลาคันตาตุ่มก็เกาด้วยช้อนที่ตักถั่วนั่นแหละ กร๊ากกกกกกกกกกกก
 • ร้านน้องท่าพระจันทร์ คนขาย ฉอเลาะมากๆ แอบขี้งก
 • วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นในคณะศิลปศาสตร์ ที่ท่าพระจันทร์ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาไปสอบก็ได้ แต่งตัวเปรี้ยวสไตล์ญี่ปุ่นเกือบทุกคนทั้งหญิงชายตุ๊ดเกย์ทอมดี้ หัวมีทุกสีให้เห็น อย่างกับอยู่ฮาราจูกุ (เมื่อก่อนนะ) เด๋วนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว
 • ร้านเกี๊ยวฟรี ข้างร้านซเวนเซ่น ต้องสั่ง บะหมี่ต้มยำ ถึงจะอร่อย กินกับเกี๊ยวทอด อู้ว์ ซี้ด แซ่บหลาย
 • หมอดูเยอะมากที่ฝั่งท่าพระจันทร์ แข่งกันแม่นมีคนไปดูเยอะตลอด แต่ว่ามีคุณลุงคนนึง แกดูลายมือ ไม่มีร้าน ไม่มีอะไรเลย นั่งอยู่ใต้ต้นลั่นทมหน้า ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ ขาแกพิการแกดูแม่นมาก เมื่อก่อนเสียค่าดูแค่ 29 บาท ปัจจุบัน 39 บาท
 • ข้าวหน้าเม็ด ร้านหน้าท่าพระจันทร์ อาแปะจุดบุหรี่สูบแค่ทีเดียว ที่เหลือแกจะปล่อยให้มันร่นจนหมดตัว เสียดายของว่ะ
 • No Uniform No Service!!!!!<<<ก็แค่บางคณะแหละจ้า
 • ร้านอาหารที่เด็ก ม.ธ. นิยมกันมากกก ที่โรงกลาง คือ ร้าน น้องแอม
 • ปัจจุบัน หอพักใน ของมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกกันติดปากว่า หอใน นั้น มีการปรับปรุงหลังจาก การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก โดยมีแอร์ และ เครื่องทำน้ำอุ่น (ที่เปิดเฉพาะวันแรกที่เข้าหอ (และร้อนมากอย่างแรงๆ)) & ค่าไฟก็ปรับเป็นอัตราเดียวกับ หอเอเชี่ยนเกมแล้วด้วย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสรีภาพทุกตารางนิ้ว แต่ที่ทางออกเชียงราก ติดรั้วอย่างกับคุก
  • เมื่อก่อนที่นี่จะทำบันไดที่ติดกับรั้วไว้ให้นักศึกษาออกไปข้างนอกง่ายๆ แม้ประตูทางออกจริงๆจะอยู่ถัดไปอีกไม่กี่สิบเมตร!
  • ตอนที่เริ่มใช้รั้วและประตูคุกทางออกเชียงรากใหม่ๆ เคยมีรถยนต์วิ่งเข้ามาชนประตูเพราะไม่รู้ว่าประตูปิดอยู่ด้วย
 • น้องหมี น้องหลง น้องเบี้ยว คือชื่อสุนัขสามตัวหน้าตึกคณะรัฐศาสตร์ท่าพระจันทร์ แม้จะชอบเห่าโวยวายใส่คนแต่งตัวไม่ดี คนที่ดูน่าสงสัย และะคนที่มีทีท่าว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อคณะรัฐศาสตร์อยู่เสมอ แต่ก็เป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษารัฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
  • น้องหลง น้องเบี้ยว เป็นตัวเมีย น้องหมีเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวผู้ (ปัจจุบันน้องหมีตายไปแล้ว)
 • ตึก SC ชั้นสี่แอร์เย็นยังกับขั้วโลกใต้ โดยเฉพาะห้อง 4020 เพราะมันอยู่ใต้คอมเมนเฟรม ถ้าไปขยับแผงคอนโทรลแอร์ไฟมันจะดับทั้งตึก เพราะงั้นพวกที่เรียนห้องนี้ก็จำต้องเสียสละรับกรรมแทนชาว SC ทั้งหมดทั้งมวล ปัจจุบันแอร์SC ร้อนชิบหาย ไม่รู้ว่าแอร์เสียหรืออาจารย์ปริญญาประหยัดไฟ

--> วิโรจน์ อาลี เป็นผู้แก้วิกฤตห้องแอร์เสียตัวจริง จากการยอมเสียสละโชว์นิ้วกลางร่วมกับนร.ทั้งห้องในห้องเรียนของ SC ประท้วงมหาลัย มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงด่า แต่อาทิตย์ต่อมา แอร์เย็น ชาบู! --> แม้กระนั้นก็มีมหาลัยมามินิฮาร์ตแล้วบอกว่าไม่เห็นต้องรุนแรงงงง (วรั้ย รับไม่ด้ายยย)

 • ชาวหอ C1 มีความชำนาญและเชี่ยวชาญกว่าชาวหออื่นๆเรื่องการหนีไฟ ไม่รู้ทำไมมีธรรมเนียมซ้อมหนีไฟอยู่หอเดียว
 • รถ NGV สาย 1 ตอนเย็นๆโหดมาก เคยนั่งทีแล้วมันดริฟฟ์หัวทิ่มตรงโค้งอาคาร 14 ชั้น ตื่นเต้นยังกะเล่นรถไฟเหาะ
 • ใครเคยเรียน TU 120 ห้องสด ถ้านั่งแถวหน้าๆจะซึ้งเลยว่า "1059 หนาวมาก"
 • NGV สาย 1-3 นั้นที่จริงแล้วเรียงตามลำดับความ Rare ในการหา

-->ตอนนี้มี 5 สายจ้า 1A/1B/2/3/4 แต่ก็เรียงลำดับความแรร์ในการหาเช่นเคย

 • เวลาอยากจะไป บร. ไม่รู้ทำไมสาย 1 กับ 3 แห่กันมาเป็นขบวน บางทีมาติดกันสามคัน แต่เวลาอยากจะไป SC ดันมีแต่สาย 2 วิ่งกันสนุกสนาน
 • เวลาที่หอพักไฟดับ จะมีบางห้องโผล่ออกมาเล่นไฟเย็นที่ระเบียงอวดตึกข้างๆ (เหมือนมันจะรู้แฮะว่าไฟจะดับ) แถมตอนไฟดับยามทั่วมหาลัยจะแห่แหนกันมาราวยกกองทัพตีกรุงศรี เสียงวิ่งงี้ดังขึ้นไปถึงชั้นสี่
 • คณะศิลปศาสตร์จะมีกิจกรรมแปลกเช่น Back to school คือ ให้ใส่ชุดนักเรียนมาเรียน (อาจารย์ถามเลยว่า "นักศึกษาคะวันนี้มีอะไรหรือคะ" ) ล่าสุดตอนนี้คณะบัญชีและคณะเศรษฐศาสตร์ก็มีกิจกรรมนี้แล้ว โดยเริ่มจากท่าพระจันทร์ และหลังจากนั้นไม่นานคณะวิทยาศาสตร์ที่รังสิตก็จัดตาม ล่าสุด นิติก็มี เพิ่งเล่นใหญ่จัดทั้งคณะไปเมื่อกันยาปี 59
 • แม้ว่าธรรมศาสตร์จะถูกสถาปนาขึ้นด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันหลายๆคณะกลับรับเอาระบบ SOTUS การว๊ากน้อง ประชุมเชียร์มาใช้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะนิติฯ ยังคงใช้ระบบ spirit อยู่ในกิจกรรมคณะ ส่งผลให้กิจกรรมคณะบางอย่างเด็กหายไปกว่าครึ่ง
 • คณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ BAS (ไม่รู้ว่าเอกอื่นมีอีกมั้ย) ยังคงใช้ระบบ SOTUS และกิจกรรม sexual abuse และไม่ถูก กนศ.ศศ และ สภานศ.ตรวจสอบ
 • กิจกรรม Crazy Week เป้นของคณะศิลปสาสตร์ ซึ่งเเต่ละวันจะมีการกำหนดหัวข้อการเเต่งกายมาเรียน เช่น Back To School,ฟุตบอลโลก,เซเล็บ วึ่งเป็นที่สนุกสนานของคณะศิลปสาสตร์ เเต่ปี54นี้ มีชุดเเต่งกายประจำชาติมาด้วยเลยมีคนใส่กิโมโน ยูกาตะเดินให้ว่อนเลย เเต่แปลกทีสุดคือมีคนใส่ชุดดำนาซีมา
 • "ฝั่งโน้น" ในความหมายของเด็กธรรมศาสตร์ คือ ร้านเหล้าทั้งหลายแหล่ ที่อยู่ฝั่งประตูเชียงราก ในอดีตมีทั้งสวีทดั้ก ซี - เซมอร์ กระฉ่อน i-animal และนี่คือเด็ดสุด สละโสต เจ๋งพอกับผับในกรุงเทพจิงๆนะ แต่เจ๊งไปหมดแล้ว ปัจจุบันมี เวอร์จิ้น ที่เปิดได้ถึงตี 5 และมีโรงเหล้าเฌอแตมเพิ่มมา
 • 7-11 ที่หอทรงฯ เคยขายเหล้า บุหรี่ แต่ปัจจุบันเลิกขาย หากไปถามว่าทำไมเลิกขาย จะได้รับคำตอบว่า เพราะติดมหาวิทยาลัย แต่จริงๆแล้ว เพราะว่าเคยขายเหล้าให้ลูกค้า เกินเวลาที่กำหนด เลยถูกสั่งห้าม (ที่รู้เพราะผู้เขียนเคยทำงานใน Book Smile ที่ 7-11 แห่งนี้...) แต่ในปัจจุบันนี้
 • ปัจจุบันหอพักใน (หอราคาถูกของมหาลัย) เหลือหอชายเพียงสองหอ ทั้งที่หอหญิงมีถึง 7 หอ
 • คณะที่เป็นขวัญใจของสาวๆ คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT แบบว่ารูปหล่อ บ้านรวย เรียนเก่ง (คือถ้าขึ้นปี2ได้ ถือว่านายแน่มาก) เข้าง่าย ออกง่าย (โดนไทล์) แต่จบยาก
 • เศรษฐศาสตร์ เป็นคณะหนุ่มหล่อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชี รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นคณะรวมสาวสวยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เด็ก self จัดต้องสถาปัตย์ฯ กับ ศิลปกรรมฯ
 • ศิลปกรรมที่นี้แรงมาก ตอนเปิดเทอมคุณอาจจะพวกเขาในลุคมงกุฎกับสายสะพาย
 • ถ้าใครเล่น msn หรือเกมส์ ในห้องคอม หอสมุดป๋วยจะโดนขึ้นประจานให้ทุกเครื่องทราบว่าคุณกำลังทำผิดกฎห้องสมุดแล้วทุกคนก็จะหันมาทางคุณกันหมด (เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆ เดี๋ยวนี้เอาเกมส์อะไรไปลงเล่นก็ไม่มีใครว่าอะไรเเล้วล่ะ เคยเอาDotaไปลงยังไม่มีใครว่าเลย)
 • สะพานที่คู่รักมักจะไปนั่งจู๋จี๋ให้อาหารปลากัน คือ สะพานปลา
 • สะพานหน้าตึกวิศวะมีคำล่ำลือว่า ถ้าคู่รักขี้จักรยานซ่อนไปด้วยกันแล้วปั่นจักรยานขึ้นสะพานโดยไม่ยืนจะรักกันไปตลอด
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีอีกชื่อว่า โรงพยาบาลซาร่าเพราะถึงแม้ว่าจะเจ็บปางตาย ถ้าไปขอยาจากที่นี่ก็จะได้แต่ ซาร่า (หรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจ) ปัจจุบันเป็นตัวยาพาราเซตามอนเหมือนเดิมแต่ชื่อ PAT
 • ตลาดนัดที่นี่มีฉายาว่า ตลาดนัดดูตัว เพราะจะมีคนหน้าตาดีมาเดินเยอะมากจะมีทุกวันจันทร์ กับ พฤหัสบดี ของกินอร่อยๆก็เยอะ ของใช้ก็เยอะเด็กม.อื่นก็มาเดินตลาดนัดที่นี่กันเยอะเช่นกัน แม้แต่จุฬาก็ยังมีเลย
 1. สะพานดาวอยู่หน้ามหาวิทยาลัย ที่ศูนย์รังสิต เอาไว้พาแฟนไปชมดาวกันตอนกลางคืนทางที่ดีควรไปรถป๊อป เพราะปั่นจักรยานไป ขาลากแน่นอน เพราะไกลมากๆ
 • ธรรมศาสตร์กล่าวหาว่าจุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย" ขณะที่จุฬาฯกล่าวหาว่า "ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนแห่งที่สองต่อจากจุฬาฯ และนับเป็นมหาลัยหญิงล้วนเพียงสองแห่งของประเทศไทย"
 • แม้กระนั้น TU Sexy Boy ก็ชนะขาด CU Cute Boy ทั้งหลายนะจ้ะ
 • ธรรมศาสตร์ยังมีผู้ชายอยู่เชื่อเรา แซ่บๆทั้งนั้น (สามารถพบพวกเขาในเพจ TU Sexy Boy)
 • ปัจจุบัน ธรรมศาสตร์มีตลาดนัดให้นักศึกษาได้เดินกันเกือบจะทุกวัน จันทร์และพฤหัส-ตลาดนัดอินเตอร์โซน , อังคารและศุกร์-ตลาดนัดฝั่งเชียงราก , และยังมีตลาดนัดทียูโดมอีกด้วย
 • รับตรงมธ มีทั้งทีแข่งขันสูงมากเข้ายากมาก(สายสังคมโดยเฉพาะนิติ) กับรับมั่วมากๆ (สายวิทย์ โดยเฉพาะวิทยาและเอสไอ)(แม้กระนั้นถึงรับเยอะมากเด็กก็ไทร์กันเป็นว่าเล่นเลย สายวิทย์)
 • รู้ยัง ธรรมศาสตร์ติดท๊อป 10 คะแนนสูงสุดแอดมิดชั่นทุกปีนาจ้ะ (คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะพาณิชย์ นี้เราร้อนแรงจริงๆ) (ปี 2016 ได้รับคะแนนสูงสุดจากทั่วประเทศ << วารสารคาบไปแดก)
 • บัดนี้มีป้าย ตัวเหี้ยเยอะโปรดระวังตัวเหี้ย (และคนเหี้ย) แล้ว

เรื่องเรียน[แก้ไข]

 • การลงทะเบียนเรียนที่นี่ สามารถโทเสรีได้ จึงมีเด็กเข้าไปลงเรียนวิชาเก็บเกรด เพื่อเกรดที่ดีเสมอ หรือลงวิชาง่าย ๆ เพื่อกู้ชีวิตให้รอดจากการติดโปร
 • PO210 ไปถามเด็กรัฐศาสตร์ทุกคนจะตอบว่า "สยอง" ถ้าใครบอกว่าง่ายไม่เทพก็เกรียนเทพ
 • EC210 คือวิชายาขมสำหรับเด็กนอกคณะที่ต้องถูกบังคับเรียนเศรษฐศาสตร์ เพราะคณะนี้เคี่ยวจริง ดีจริง
  • อาจารย์เศรษฐศาสตร์ตัดเกรดนอกคณะโหดมาก ==> ในคณะก็โหด เหมือนกัน - -"
 • การรอเกรดในมหาวิทยาลัยนี้ ฝึกความอดทนได้ดีเยี่ยม เพราะนานโคตรรรรรรรรรรรรร โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ (สายมหาชน)

-->ท่านจะไม่พบคะแนนหลังสอบเสร็จเร็วกว่า 8 สัปดาห์เด็ดขาด ฟันเธอ!

Cquote1.png แสดดดดดด!!!!!! กูรอเกรดไปชาตินึง นึกว่า มี A สักตัว เชี่ย กูได้ C ไป 2 C+ ไป 1 Cquote2.png
นศ.ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง
 • TU115 มีทั้งวิชาดูหนังและฟังเพลง แถมมีบราวนี่แสนอร่อยให้ซื้อกินใต้ตึกอีกต่างหาก
 • วิชา TU152 หลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน (บังคับสำหรับบางคณะเช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ แพทย์ ถาปัตย์ ฯลฯ) เป็นวิชาสุดโหด หลังสอบมิดเทอม นศ.ดรอปไปเกือบครึ่ง เพราะเสี่ยงติด F โหดจริง อะไรจริง
 • TU130 เป็นวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โหดมากกกก สำหรับบางคนที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหินๆ

-->ป้าอัญ..ผู้ขวางโลก ยังคงเป็นศัตรูแก่ผู้มาเรียนเป็นปีที่...ติดต่อกัน

 • วิชาเก็บเกรดยอดนิยม คือรหัส PY ที่ขึ้นต้นด้วย 2 ทั้งหลาย ได้แก่ PY226 PY228
 • ปัจจุบันธรรมศาสตร์เปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดย พิภพ หรือ ป๋าแป๊ะ และทำให้ความเป็นธรรมศาสตร์กำลังจะหายไป (และแทนที่ด้วยความลำใยแบบยั่งยืนแทน)
 • คำว่ายั่งยื่นกำลังจะกลายเป็น CONCEPT มหาลัย จนอาจเดาได้ว่าต่อไปจะกลายเป็นธรรมศาสตร์และความยั่งยืน

-->พอเดาได้ จากการที่ปิรันย่า เอ้ย ปริญญา ไปนั่งรองฯยั่งยืน

 • TU100 คือวิชาเอาหน้าแต่ในขณะเดียวกันคือวิชากอดคอรอดไปด้วยกัน กูต้องรอดดดดดด
 • TU100 มีการให้ประเมินกันเองในคาบสุดท้าย โกรธใครเกลียดใคร ประเมินให้มันได้เอฟไปสะ
 • TU100 มีการนำเสนอหน้า auditorium กลุ่มที่ชนะเลิศในรอบแข่ง cluster และ/หรือรอบ Rangsit TU Expo จะได้เกรดเอทันที (ท่าพระจันทร์เป็นแบบนี้นะ)
 • ปัจจุบัน TU100 ถูกคิดโดยโอปป้าปริญญา (เอกกี้นั่นเอง)
 • วิธีการเอาตัวรอดของ TU100 คือดวง... ถ้ามึงอยู่กลุ่มดีมีคนกล้าแสดงออกและมีความเป็นทีมกัน ก็รอดแค่นี้แหละ (ส่วนที่จะตายคือกลุ่มที่ไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยซึ่งแต่ละครัสเตอร์มันต้องมีแน่ๆและผู้นั้นก็จะได้รับเกรดไม่ค่อยสวยไป)
 • TU101 จะปลุกความเป็น Liberal ในตัวคุณ (โชคร้ายปลุกได้แค่นิดเดียว - -)
 • TU101 แม้กระนั้นเนื้อหาลำใยและเยอะมากกระโดดไปกระโดดมากและเอาหน้าเรื่อง ASEAN (อยากให้เด็กอยู่รอดในประชาคมอาเซียน ให้เด็กฝึกภาษาดีกว่าปะ)
 • TU101 มีคนเคยกล่าวว่าเป็นวิชาเสื้อแดง...
Cquote1.png จารย์ครับ ที่ผมได้เกรดน้อย เพราะผมไม่ใช่เสื้อแดงหรือเปล่า Cquote2.png
นศ.ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง
 • TU101 มีคนเคยกล่าวว่ามันเอามาแทนสหวิทยาการสังคมศาสตร์แต่มันไม่จริงเลย เพราะเนื้อหาสังคมศาสตร์บรุสิทธิ์มีแค่จิ๋มมด ที่เหลือคือการเอาหน้าเรื่องอาเซียน...
 • TU102 หาสาระไม่ได้เลย จนเคยมีวิทยากรฉีกหน้าอาจารย์ว่า
Cquote1.png วิทยากรที่เชิญมา อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่า ให้เด็กรัฐศาสตร์มาฟังบรรยายสถาปัตย์ ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ฟัง เอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้ แถมยังบอกว่ามีหัวข้อแพทย์ด้วยนิ วิทยากรก็บอกเป็นผมก็ยิ่งไม่ฟังไปใหญ่ Cquote2.png
นศ.ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง
 • TU102 อาจช่วยให้คุณมีทักษะชีวิตทางสังคมได้เพียงเล็กน้อย(จนถึงไม่ได้ห่าไรเลย)
 • TU102 สุ่มเกรดนะจ้ะ เด็กๆ May the luck be with you jaaaa (กูเข้าทุกคาบ งานส่งตลอด ได้ D+ คือระ ในขณะที่เพื่อนข้างกูโดดบ่อยมากได้ B+ ว้าววววว)
 • TU102 ใช้ครูเกือบทุกคณะลุมสอนพวกเรา ฉะนั้นคะแนนเราตกหล่นแน่นอน แล้วผลที่ตามมาคือ เกรดกูหาย
 • TU103 ถูกสร้างมาเพื่อสนองความไคร่ของปริญญา เพราะมีคำว่ายั่งยืนนนนนนนนนน
 • TU103 คล้ายเรียนวิทย์ของสายศิลป์+การใช้ภาษาไทย เนื่องจากเขียนรายงานเยอะมากกกกกก มันยังเป็นวิชาแดกเกรดอีกตัว คนสอนแม่งโคตรเผด็จการ
 • TU104 105 ปกติคนที่สุดและ
 • TU104 วิชาหลักการใช้ภาษา+ตรรกศาสตร์ ดีๆนั้นแหละ
 • TU105 ไม่มีการจัดแบ่งแบบ EL170 171 172 อีกต่อไป (แต่มี TU005 นะแต่ไม่ค่อยมีใครได้เรียนนอกจากโครงการพิเศษหรือคนที่สอบตก TCTC : ได้น้อยกว่า 30 คะแนนนั้นเอง) จึงทำให้วิชานี้มีเนื้อหายากง่ายปนกัน
 • TU105 มีความลำเอียงระหว่างภาคไทยกับอินเตอร์เพราะของอินเตอร์จะเรียนยากแต่ดันใช้รหัสวิชาภาษาอังกฤษตัวเดียวกับภาคไทย ???? จึงทำให้ไทยที่ได้เกรด A ของภาคไทยอาจจะสู้ เด็กอินเตอร์ที่ได้เกรด D-C ไม่ได้เลย
 • TU106 คือตัวที่ลำใยที่สุดในโลก
Cquote1.png วิชานี้มันจะให้ทำงานเป็นกลุ่มเว้ย งานแรกๆก็พวกนิทรรศการเอ็กซ์แบนเนอร์ แสดงละครปาญนาฐ ไอพวกนี้กูก็ว่าเออ ก็พอตรงกับคอนเซ็ปต์ของวิชาอยู่บ้างเล็กน้อย ต่อมาหลังๆจะมีการเชิญเซเลปมาสาธยายอวดความเก่งของตัวเอง แล้วกิจกรรมคือไรรู้ป่ะ มีทั้งดีไซน์ชุด แต่งเพลงทำนองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ บอร์ดี้เพ้นท์ กูก็แบบเฮ้ย คืออะไรวะ อะไรคือความคิดสร้างสรรค์อ่ะ กิจกรรมบอร์ดี้เพ้นท์เนี่ยมันจะให้ผู้ชายถอดเสื้อแล้วเพ้นท์ด้วยสีท่อนบนเว้ย แล้วต้องไปพรีเซนต์บนเวที จากที่กูสังเกตุมานะหลายๆคนที่เป็นคนถูกเพ้นท์จะรู้สึกไม่พอใจกับกิจกรรมห่านี้เลย มันเหมือนเป็นการละเมิดสิทธิ์อ่ะ ไม่ทำกลุ่มมึงก็ไม่มีคะแนน แค่นั้ล ต่อมาก็มีงานกลุ่มชิ้นนึงคืองานหนังสั้น3นาทีพร้อมทีเซอร์ ประมาณว่าจบไปมึงไปเป็นผู้กำกับหนังดั้ยเรยอ่ะ ยังไม่หมด ล่าสุดจ้า งานเดี่ยวนางให้ทำหนังอีกแล้ว แต่นี่คืองานเดี่ยว!!! หนังสั้นคนละ1นาที!! และมีการกำหนดข้อความให้ไปโผล่ในหนังอีก แบบมึงทำเสร็จมึงไม่ต้องเรียนห่าเหวไรละ ไปเซ็นต์สัญญาสร้างหนังกับช่อง7เหอะ ไม่ก็ไปต่อโท JC ย้ายคณะไปเลย ไป!!!
 • [เพิ่มเติม] ล่าสุด 2/59 หนังสั้นเดี่ยว1นาทีให้ทำอนิเมชันจ้า แล้วตัวอย่างที่ให้ดูคือระ Lion King งี้ Disney งี้ คนเราควรมีความรู้รอบด้านถูกมะ

ท้ายนี้กูก็มาบ่นแค่นี้แหละ แค่รู้สึกได้ถึงความโคตรลำไยชิบหายของวิชา TU106 ซึ่งไม่มีความจำเป็นใดๆที่จำต้องเรียน หรือถ้าต้องเรียนจริงๆอาจารย์ผู้สอนควรจะคำนึงถึงเอคทิวิตี้ที่มันก่อให้เกิด creativity thinking มากกว่านี้อ่ะ กิจกรรมที่ผ่านๆมามันห่วยแตกมาก อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ผ่านๆมามันทำให้เด็กสนุกกับการสรรค์สร้างความคิดจริงๆไหม หรือหากแต่เป็นการฝืนใจต้องทำกิจกรรมเพราะจะไม่ได้คะแนน ใครมีความเห็นอย่างไรกับวิชานี้แชร์กันได้ ฝากไว้ให้คีส

Cquote2.png
เพจธรรมศาสตร์และการแดก
 • TU106 ไม่ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมาจากการตีกรอบของอาจารย์ผู้คุมสอนว่าเขาอยากให้เราเอาหน้าแบบไหนดี...
 • TU106 มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นโดยการให้ผู้ชายถอดเสื้อแล้วระบายสีท่อนบน...
 • ครูประจำ TU มีผลต่อเกรดยูด้วยนะจ้ะ (นั้นแหละ ดวงอีกตามเคย) บางห้องแม่งงานง่ายเวอร์บางห้องงานเยอะแยะมากมายก่ายกองแถมกดเกรดเวอร์
 • TA วิชา TU บางคนหล๊อหล่อ เกี่ยวมั้ยยู -..-
 • หากสังเกตุดีๆวิชา TU มีจุดได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละคณะเช่น TU101 รัฐศาสตร์หรือศิลปศาสตร์(เอกประวัติศาสตร์) จะได้เปรียบมาก TU106 วารสารได้เปรียบสุดๆ

ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่[แก้ไข]

 • อาจารย์ที่นี่มีสิทธิเสรีภาพมาก มีทั้งซ้าย ขวาอนุรักษ์ เสรี ไร้สังกัด นิยามไม่ได้ และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของคณะ

-->แต่อยู่ด้วยกันได้แหะ เช่น วรเจตน์(นิติราษฎร์) และสมคิด(สนช.) ห้องใกล้ๆกัน ก่อนที่สะมะคิดะจะย้ายไปเป็นอธิเกรียนบดี

 • ธรรมศาสตร์เป็นที่รวมของอาจารย์ดัง ๆ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากมายจนถึงปัจจุบัน และมีความแปลกประหลาดมากด้วย
 • เชื่อหรือไม่ อาจารย์สายปกครองของคณะรัฐศาสตร์จะเป็นบุรุษมากที่สุด แตกต่างจากสายรัฐกิจที่สตรีเป็นใหญ่
 • คณะรัฐศาสตร์จะมีธรรมเนียมในการรับอาจารย์ที่เป็นมุสลิม เพื่อความเสมอภาคตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

-->วิโรจน์ไม่ใช่มุสลิม วิโรจน์เป็นซิกข์อ่ะครับ ---> เป็นมุสลิมโว้ยยย

 • อาจารย์ที่เสนอความคิดว่าศิลาจารึกไม่มีอยู่จริงคืออาจารย์ของภาค ปวศ. (ใครอ่ะ เจียมป่ะ?) (เขาคือ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ศิษย์Harvard)
 • "อาจารย์ปู่" เป็นชื่อเรียกของอาจารย์วารสารท่านหนึ่งที่สอนกฏหมายสื่อสารมวลชน มาตั้ง 50 ปี!!!!!
 • อาจารย์ธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีฐานะ และที่จอดรถของอาจารย์ทางสังคมศาสตร์มีมากกว่าอาจารย์สายวิทย์
  • มีอาจารย์ท่านหนึ่งรำคาญรถเต่าของท่านเพราะชอบเสียบ่อย จนทำให้ท่านทิ้งรถเต่ากลางถนนตรงหน้าโรงกลางและเดินมาสอนหนังสือแทนคือ รศ. คณะวิทยาฯ
  • รถเก๋งเก่า ๆ สีเขียวของคณะสังคมสงเคราะห์ที่จอดอยู่หน้าตึกคณะที่รังสิต ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่และเคลื่อนย้ายที่เก็บไปเรื่อย ๆ โดยไม่คิดเอาไปทิ้งแต่อย่างใด
 • ถ้าใครเรียน TU124 ที่รังสิต บางทีเราก็อาจได้เห็นอาจารย์แกรำมวยจีนโชว์ และอาจมีอะไรที่คาดไม่ถึงในคาบนี้เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์อาจารย์!!!!
  • เขาสามารถให้คะแนนรายงานเด็กโดยดูเพียงหน้าปกและสามารถหักได้เพราะนักศึกษายืนชิดอาจารย์มากเกินไป สุดยอด..... (ก็บอกไปว่าสุ...)
  • แต่ปัจจุบัน อาจารย์ที่สอน TU124 ท่านนั้นได้ Retire ตัวเองจากอาจารย์ประจำไปเรียบร้อยเสียแล้ว เพื่อจะผันตัวมาเป็นนักการเมืองจ้ะ เย่วววว์

-->ไม่รู้เค้าบล็อกนักศึกษาไปกี่คนแล้ว แต่ที่รู้ๆน่าจะมีไม่กี่คนที่รับแกได้

 • อาจารย์ที่ปรึกษาของมธ. มักเรียกกันว่า "Adviceเสียบ" เพราะมีที่ปรึกษาเหมือนมีเสียบไว้ประดับบารมีเฉยๆ (จะเป็นอย่างนี้มากกับอาจารย์รัฐศาสตร์)
 • ใครเรียน TU120 กับ ผศ. คณะสังคมวิทยา อาจจะเจอไมค์ลอยจ่อปาก เพราะอาจารย์แกจะเดินรอบห้องเรียนพันคนและถามคำถามเสมอและถามทุกคาบ !!!
  • แต่ถ้าวิชานี้เป็นเหล่าคณาจารย์รัฐศาสตร์สอน วิชานี้จะเป็นนรกน้อย ๆ ทันที
Cquote1.png เวนนนนนนนนนนนนน แม่งถามตลอดแหละ วนรอบยิม 2 ไป 3 รอบ แล้วมาถามกรูด้วยนะ ระวังนะครับ Cquote2.png
นศ. ธรรมศาสตร์คนหนึ่ง
 • "คุณวัชระ" เป็นชื่อเรียกของอาจารย์ท่านหนึ่งแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ เพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้สอนวิชา TU110 ที่ตึก บร.4 และมีที่มาจาก อ.จุฑาทิพย์ อาจารย์ภาคปรัชญา เพราะว่าท่านมักจะสั่งเจ้าหน้าที่ของตึกให้ดับไฟ หรี่ไฟ ขอSubtitle ว่า "คุณวัชระค่ะ ขอ..." เสมอ และเจ้าหน้าที่ประจำนั้นชื่อ "วัชระ" เหมือนกัน นักศึกษาปีหนึ่งเกือบทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคือ ผศ.ดร. เป็นประจำ และ เป็นถูกนำมาใช้เป็นมุกตลกของกองสันทนาการและบุคคลทั่วไปเสมอ และถ้าบอกว่า "คุณวัชระ" เมื่อไหร่ ก็หมายถึง ผศ.ดร. คนนี้แน่ๆๆ
  • บางครั้งนักศึกษาก็แอบเรียกว่า "คุณจุฑาทิพย์ที่มีคุณวัชระเป็นอาวุธ" จากคำบรรยายที่ว่า "พระอินทร์มีวัชระเป็นอาวุธ"
  • เคยมีอาจารย์พิเศษท่านหนึ่งมาบรรยายในวิชานี้ แกบรรยายอย่างไม่หยุดตลอด 3 ชม. และปิดท้ายการสอนด้วยการเควี้ยงไมค์ทิ้งและตะโกนด่าเด็กว่า "ออกไป" เพราะนักศึกษาเริ่มเซ็งและเดินออกจากห้อง
  • และอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะสถาปัตย์ฯ และแอบกระซิบนักศึกษาในห้องว่า ผมเปล่า เค้าสั่งมา สรุป ต้นเหตุคืออาจารย์วัชระ นี่เอง
  • อาจารย์ท่านนี้เลยไม่รับบรรยายที่รังสิตอีกเลย!!!
 • เนื่องจากธรรมศาสตร์รังสิตใหญ่โตมาก บางครั้งเราอาจจะเห็นอาจารย์ต้องหายานพาหนะไปสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เดิน รถจักรยาน มอร์เตอร์ไซต์ รถยนต์ ตามแต่รสนิยม
  • บางครั้งเราอาจได้เห็นอธิการบดี ปั่นจักรยานแถวตึกกลาง เพราะที่นี่มีจักรยานประจำตำแหน่งแก่ผู้บริหาร
  • เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี คณะนิติศาสตร์ก็มีจักรยานประจำตำแหน่งคณบดีด้วยเช่นกัน และมีป้ายบอกตำแหน่งพร้อมชื่อคณบดี
 • อาจารย์รัฐศาสตร์ท่านหนึ่งสามารถสอนเนื้อหาให้จบได้ทัน ทั้ง ๆ ที่ โดดสอนไปมากถึง 8 ครั้ง ครั้งละสามชม. ในเทอมเดียว !!!
 • "นงกับนิต" เป็นชื่อของอดีตอธิการบดีสองท่าน
 • บางครั้งเราจะเห็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมาก สามีมักจะมารอภรรยาสอนหนังสือที่รังสิตอยู่เสมอ
 • ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ มักเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นอาจารย์ที่นี่และเรียนจบที่นี่เพราะนิสัยแกแปลกกว่าเด็กจุฬาฯทั่ว ๆ ไป และแกสามารถบอกเล่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้ประทับใจดีกว่าศิษย์เก่าหลาย ๆ คน
 • รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา ก็เคยสอนที่นี่ จบที่นี้ เดิมที่เคยคิดเรียนรัฐศาสตร์แต่หนีไปเรียนภาษาแทน เพราะอดีตรัฐศาสตร์รับน้องโหด
 • ความมีเสรีภาพของที่นี่ ทำให้มีนักศึกษาคนหนึ่งเคยชกกับพี่ว้าก และมีเรื่องกับรุ่นพี่ที่ชอบรังแกรุ่นน้องเสมอ คน ๆ นั้นคือ อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • "โฆษกประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เป็นฉายาของรองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษาคือ อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เพราะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง แกมักอยู่ตามหน้าช่องที่วีหรือสัมภาษณ์ นสพ. อย่างน้อยสองฉบับ
 • อาจารย์บางท่านผ่านเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทำให้นักศึกษาหนีเข้าป่าเป็นจำนวนมาก และบางคนจะมีอาการฝังใจหรือ "6 October Syndrom"
 • สมัย 6 ตุลา มีอาจารย์ฝ่ายขวาบางท่านเข้าร่วมกับนวพลและมีส่วนรู้เห็นในการสังหารหมู่ด้วย
 • อาจารย์ประวัติศาสตร์ของที่นี่เป็นราชบัณฑิตอยู่สองท่านคือ ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และ ศ.เพ็ชรี สุมิตร
 • คณะที่มีศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศอยู่ที่ธรรมศาสตร์คือ คณะนิติศาสตร์ มีศาสตราจารย์มากถึง 11 ท่าน(ตอนนี้ผุดมาอีกไม่รู้กี่ท่าน)
 • อาจารย์ธรรมศาสตร์มีหลายคนที่ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เช่น สุรพล นิติไกรพจน์ ปราณี ทินกร รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ สมบัติ จันทรวงศ์ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อัมมาร สยามวาลา จิตติ ติงศภัทิย์ ลิขิต ธีรเวคิน เป็นต้น
  • ศ.ดร.ปราณี ทินกร กับ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นสามีภรรยาคู่แรกและคู่เดียวที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
  • ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ เป็นอาจารย์ของ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และทั้งคู่ก็เป็นนักวิจัยดีเด่นสาขารัฐศาสตร์ด้วย
 • ทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ก็ธรรมศาสตร์สมชื่อ เพราะอาจารย์และศิษย์เก่าที่นี่ได้ทุนไปเสียส่วนใหญ่ เช่น วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ลิลี่ โกศัยยานนท์ ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล ภรรดา ทามุระ ปรัชญา เวสารัชช์ พัชรา พัชราวนิช ธเนศ เมฆจำเริญ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นต้น
 • อาจารย์คณะสังคมวิทยา ส่วนใหญ่มักไม่จบสังคมวิทยาตอน ป.ตรี แต่มักจะจบโทและเอกด้านนี้เสียส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่มักจบโทที่คณะนี้ด้วย
 • ชื่ออาจารย์ที่สับสนกันมากที่สุดคือชื่อของ รศ.ดร.พงศ์สวัสดิ์ สวัสดิพงศ์ คณะสังวิทฯ กับ รศ.มรว.พงศ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณะบัญชีฯ
 • อาจารย์ที่หน้าตาดีที่สุดในคณะสังวิทฯ คือ รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร
 • มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมท เคยมาสอนที่คณะวารสารสมัยที่เป็นแผนกอิสระด้วย
 • รศ.ศันสนีย์ ตันติวิท เป็นอาจารย์สายวิทย์คนเดียวที่ค้านการย้ายท่าพระจันทร์มารังสิต 4 ปี
 • ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นอาจารย์ชื่อดังติดท๊อปฮิตของคณะนิติศาสตร์ เพราะท่านไม่เคยออกข้อสอบได้ "ปรกติ" เลย อนึ่งใครที่ตอบข้อสอบของท่านได้ถูกธงและครบทุกประเด็น ไม่จำเป็นต้องมาเรียนแล้วล่ะ

-->ปรกติเป็นนามสกุลอย่างเดียวจริมๆ

 • คนที่น่าจะพอเหวี่ยงกันคงเป็น รศ.จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
 • อ.ชไมพร แห่งคณะสังเคราะห์ เคยเป็นแอร์โฮสเตส แต่แกเป็นลีดคณะศิลปศาสตร์ ป๊าดดดดดดด.....
 • อาจารย์ผู้ชายคณะศิลป์ศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นตุ๊ดและเกย์ <<< ศิลปกรรมเยอะกว่า
 • โปรดระวังป้าหมวดไทยของศิลปศาสตร์ให้ดี พวกนางค่อนข้างเอาเรื่อง...
 • แต่อ.ศิลปศาสตร์ถึงจะเป็นเพศไหนก็ตามพวกเขาเปิดกว้างในเรื่องเสรีภาพทางความคิดแบบสุดๆไปเลยละ น่ารักกกก
 • อธิการบดียุค 2016 เป็นเด็กเส้น คสช. เขาผู้นั้นคือสมคิด เลิศล้ำอัจฉริยะ (มีอีกชื่อว่า สมตู่)
 • รู้หรือไม่ สมคิดเป็นสนช.ด้วย
 • และสมคิดก็ให้ยกพวกพ้องของตนขึ้นมาบริหารมหาวิทยาลัยทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้ง <<< เป็นพวกพ้องสมคิด ใช่ แต่ไม่ทั้งหมดหรอกจ้ะ เหตุผลจริงๆ ก็คือ.....
  • มีหงส์อยู่ตัวนึง (ที่ไม่ใช่พวกสมคิด ชาลี ปริญญา หรือแม้แต่พิภพ) เคยคิดจะเป็นอธิการบดี หวังจะกู้ศักดิ์ศรี ธรรมศาสตร์ ขึ้นมา แต่หารู้ไม่หงส์ตัวนั้น กลับต้องถูกกดหัวในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศมาตลอด แต่หงส์ตัวนั้นก็ทำผลงานได้อย่างงดงามนะจ๊ะ (จริงอยู่ที่สมคิดและพวกพ้อง เคยคิดจะปลดหงส์ตัวนั้นออก แต่ทำไม่ลง เพราะผลงานที่นางทำไว้ช่างดีงาม อีกทั้งความเก่ง และความมีจิตใจอันบริสุทธิ์ของนาง ได้แสดงออกเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด) ทว่า ล่าสุด หงส์ตัวนั้นถูกเด้งจากฝ่ายต่างประเทศ ไปฝ่ายวิชาเกรียน ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่พึงปรารถนาอยากจะเป็นของใครหลายๆคน อันเนื่องมาจาก พิพบ หรือป๋าแป๊ะทำผลงานสุดเฟล ตอนเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาเกรียน นั่นก็คือ..... TU-STAR และหลักสูตรใหม่สุดกาก และพิพบได้เล่นชิ่งหนีไปเป็นคณบดีดงฟ้าขาวซะนี่!!!!! (ไม่รับผิดชอบเอาซะเลย ป๋าพิพบเอ๋ย !!!!)
  • ในที่สุด หงส์ตัวนี้ ต้องพลอยรับกรรม ที่นางไม่ได้ก่อจ้า (น่าสงสารเนอะ คนดีๆ ต้องถูกรังแก !!!!) <<< หงส์ตัวนี้ชื่อ นิธินันท์ (ชมพู่) จ้า!!!!!
 • ชาลีเป็นฝ่ายการนักศึกษาที่ห่วยแตกและตรรกะวิบัติที่สุด <<< วิบัติไม่พอ แถมชอบเรียกร้องทวงคืนแต่พลังงานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จนลืมไปว่าตัวชาลีเองทำงานอะไร อภิโธ่!!!!!
 • พิพบ หรือ ป๋าแป๊ะ เป็นคนคิด TU-STAR และหลักสูตรใหม่อันหาสาระไม่ได้
 • TU-STAR กำลังจะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยระบบเอ็นทรานซ์ 4.0 (แล้วป๋าแป๊ะ/พิพบคิดมาทำไม อ่อ คิดมาแดกตังเด็กไง)
  • ปัจจุบัน ป๋าแป๊ะ ได้เป็นคณบดีแห่งดงเรือใบฟ้าขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค้าบบบบบ (ดงฟ้าขาวซวยไป เหอะๆ)
 • ปริญญา หรือ เอกกี้ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็อยากมารักโลก อะไรๆก็ยั่งยืน (น่ารำคานอะ)
 • มีเรื่องราววงในว่ามีการแบทกันระหว่างอาจารย์.... (อย่าว่าแต่นางหงส์กับพิพบเลย ทุกฝ่ายก็เหมือนกันแหละจ้า)

ความเชื่อ[แก้ไข]

 • ลิฟท์แดง อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ปัจจุบันเหลือแต่โครงอยู่ชั้น 6 บันไดทางแม่น้ำเจ้พระเจ้า พร้อมกับพวงมาลัยและน้ำแดง = = ส่วนโซนลิฟต์เดิมอยู่ ลิฟต์ด้านที่มีลิฟต์แค่ตัวเดียว ปัจจุบันลิฟต์บริการทันสมัยพร้อมเสียขอบคุณเวลาปิดประตูลิฟต์ช้า "ขอโทษค่ะที่ทำให้ต้องรอ")
 • ถ้าอยากลองของแรงๆ ในธรรมศาสตร์มีอยู่สองที่ คือหอเอเชียนเกมส์โซนบี (บางตึก) กับที่สะพานดาวหรือไม่ก็เรือนไทยหลังหอพระ
 • นักศึกษาคณะนิติฯปีหนึ่งทุกคน ต้องอ่านแพ่งให้จบก่อนวันรพี ไม่งั้นจะตกแพ่ง แต่บางคนเทพๆอ่านไม่ทันมันก็ผ่านนะ ฮ่าๆ
 • เด็กธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มักมีความเชื่อว่า หากใครเห็นตัวเงินตัวทอง ในน้ำหรือบนหญ้าก็แล้วแต่ ให้รีบพูดคำว่า "GET A" หลายๆรอบ เพราะนั่นหมายถึงคุณมีโอกาสจะได้ A จริงๆ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ของกิน[แก้ไข]

 • โรงอาหาร SC ปัจจุบันกลายเป็น โรงอาหารวิศวะ 2 ไปซะแล้วเพราะ 50% ที่กินข้าวที่นี่ล้วนแต่ใส่ชอปทั้งนั้น ส่วนโรงอาหารวิศวะก็กลายเป็นโรงอาหาร SIIT ไปแล้วเพราะกว่า 80% ใส่ชอปสามบรรทัด+ปักSIITกลางหลัง
 • ร้านป้าขายอาหารตามสั่งแถวๆหออินฯ ที่อยู่ตรงปลายสุดทาง เป็นร้านสุดท้ายก่อนจะถึงทางเข้าด้านหลังของร้านครัวมี้ เป็นร้านที่ขึ้นป้ายว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว แต่ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยว เป็นร้านที่ให้กับเยอะมาก ในราคา 30 บาท กินข้าวหมดก่อนทุกที แต่ก็สามารถขอเติมข้าวได้ และสามารถสั่งกับแบบบวกได้ในราคา 40 บาท โดยจะได้กับเยอะมาก เมื่อรวมกับการเติมข้าวได้ คุณจะได้รับปริมาณเท่ากับข้าวจานละ 30 สองจาน ในราคา 40 บาท
  • ในกรณีที่ป้าเค้าเป็นคนทำนะ ถ้าลุงเค้าทำก็ขอให้ลืมๆทุกข้อไปซะ...
  • ร้านป้าเค้ามีลูกสาวคนนึง ชื่อน้องมินท์... ออกแนวโรคจิตพอควร พูดจากระโชกโฮกฮาก เก็บตังค์ไม่เกรงกลัวคนกิน แถมโดนครูที่โรงเรียนมัธยม "แง่ง" ผมทุกเดือน (ป้าเค้าเล่ามา)
  • ปัจจุบัน ไม่รู้ป้าหายไปไหนแล้ว กลับมาเลยนะป้า...
 • ร้านป้าชลอ อาคาร 14 ชั้น ตรงข้าม หอ C-11 เป็นร้านที่ทำอาหารได้ช้าสมชื่อจริงๆ เพราะข้าวผัดจานเดียว เคยสั่งตอน 6 โมงได้ กินตอน 2 ทุ่ม
 • ร้านไก่ทอดชื่อร้านต้นคูณ บางทีก็เรียกร้านนี้ว่าร้านพี่เก๋ แถวหอทรงพิเชษฐ์ รสชาติเด็ดดวง บางครั้งได้ฉายา "ไก่กัญชา" เพราะกินแล้วมันติดกันทุกราย เวลาทอดไก่แล้วกลิ่นจะลอยมาเตะจมูก โคตรหิวเลย... แต่ถุงละ 20 บาท ชิบหาย..
 • ร้านขายอาหารตามสั่งที่อยู่ตรงหน้าหอพักใน เรียกกันว่า โต้รุ่ง แต่ไม่ยักขายยันเช้าแฮะ ก็ปิดเที่ยงคืนเท่าเวลาหอปิดนั่นแหละ
  • ร้านโต้รุ่ง มีร้าน ป้าจิต กับร้าน ป้าพร ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านจำนวนลูกค้าเป็นอย่างมาก
  • ร้านป้าจิต เป็นร้านขายอาหารตามสั่งที่คุณสามารถ Create เมนูอาหารได้เท่าที่คุณจะสร้างสรรค์ได้ และเท่าที่ร้านเขาจะมีวัตถุดิบ
  • นอกจากเมนูอาหารจะเมคได้เองแล้ว เรื่องที่น่าสนคือชื่อผู้สั่ง ลองตั้งชื่อผู้สั่งตลกๆสิ หัวเราะกันทั้งโต้รุ่งเลย
  • ร้านอาหารป้าจิตที่โต้รุง หากคุณเขียนชื่อผู้สั่งเป็นภาษาอังกฤษ จะอ่านไม่ออกนะ
 • หากต้องการกินส้มตำอร่อย ๆ ต้องไปที่สะพานสูง หรือเค้าเรียกกันว่า ไฮ-บริดจ์ !?!
 • มีร้านนึงดังมากแต่อยู่ห่างไกล ใครไม่เคยไปอาจตกใจว่าในหลืบมีร้านอหารสุดยอดอร่อยด้วยนั่นคือ ร้านบ้านจิบ อาหารระดับโรงแรม ราคารังสิต เข้าไปทางยูเทิร์นที่จะกลับมาหอบราวนี่ แต่แทนที่จะยูเทิร์นกลับให้เลี้ยวซ้ายไปแทนจะเห็นร้านบ้านจิบอยู่ หาป้ายง่ายมาก เวลาเดินก็ให้เดินข้ามคอลงไป ถึงแม้ร้านจะสภาพชุมชนมากแต่อาหารอร่อย แล้วอีกเรื่องมาร้านนี้ต้องทำใจเพราะคนทำใจเย็นมว๊ากๆๆๆๆๆๆๆ
 • ร้านขายกล้วยปิ้งหลังหออินฯ ที่เป็นลุงกะป้าขายแบบสบายอารมณ์คนซื้อเยอะแต่แกจะปิ้งแบบเรื่อยๆมาเรียงๆ แต่อร่อยจริงๆนะ
 • ขนมบราวนี่ เป็นขนมที่อร่อยขึ้นชื่อของที่รังสิต เวลาไปเรียนที่ บ.ร.4 คนมักจะต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อซื้อขึ้นไปกิน ทั้งๆ ที่หน้าห้องเขียนว่า "ห้ามนำอาหารและน้ำเข้ามาในห้องบรรยาย" ก็ตาม
 • สำหรับเด็กท่าพระจันทร์ ของกินมีเยอะจนไม่สามารถนับได้... (รอบ ม.เลยนะจ้ะ ตอนกลางวัน ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง วังหลัง ท่ามหาราช หากยังไม่สะใจตอนกลางคืนเรามีบาร์แถวท่าพระอาทิตย์ ปิ่นเกล้า ผ่านฟ้า โอ้ยยย ฟิน)
 • แต่ถ้าหากต้องการราคาและรสชาติพอเอาชีวิตรอดก็โรงอาหาร บีอีเหอะ (ย้ำ หากท่านต้องการแค่กินๆไปเท่านั้นเพราะรสชาติมันค่อนข้างสะพรึ่ง !!)
 • หลายคนอาจจะที่อื่นมักไม่รู้ว่าเรามีสองโรงอาหารอยู่ที่ท่าพระจันทร์ (บีอี และสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบัน โรงอาหารสงเคราะย้ายไปตรงตึกกิจ มธ)

กิจกรรม[แก้ไข]

 • เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีทั้ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย และสภานักศึกษามหาวิทยาลัย (ไม่จริง มศว ก็มีทั้งองค์การนิสิตและสภานิสิต มีมาไม่ต่ำกว่า 15 ปีแล้ว<<<แต่เอ็งไม่แยกกันไง)
 • สภานักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบ อมธ. แต่ถึงกระนั้น ทั้งสองกลุ่มเป็นเพื่อนกัน
 • การเมืองในมหาวิทยาลัยดุเดือดมาก พรรคไหนทำอะไรพลาดจะถูกประจานขึ้นเฟคบุค
 • ถ้าอยากเป็น อมธ. จงเข้าธรรมเพื่อโดม อยากทำเพื่อมหาลัยก็... ตามใจเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอก
 • เช่นเดียวกับสภานักศึกษา สุดท้ายก็ไม่เคยทำเหมือนที่หาเสียงได้สักปี
  • สภานักศึกษากลุ่มวิทยาเขตจะไม่ค่อยเหมือนรังสิต เพราะท่าพระจันทร์จะค่อนข้างผูกขาด ส่วนรังสิตจะตีกันอยู่ไม่กี่ฝ่าย 2-3 พรรค
  • สภานักศึกษาตอนเลือกตั้งค่อยค้างตีกันโหด คุณอาจจะพบเห็นจากพรรคที่มีข่าวข่มขืน บ้างก็บอกว่าปล่อยข่าวเสียเพื่อทำลายคะแนนเสียงแต่ไปๆมาๆมีการข่มขืนกันจริงๆ
  • แต่สุดท้ายพอเข้าสภาก็จะมีการคุยเรื่องที่นั่งกัน จากศัตรูก็กลายเป็นมิตร
  • อย่าคาดหวังให้สภานักศึกษาทำอะไรสำเร็จเพราะตอนประชุมสภายังตีกันเองออกจะบ่อยๆ
 • สภานักศึกษา มธ คือต้นแบบการเมืองไทยดีๆ
 • กกต. หรือคนที่ดูแลการเลือกตั้งทำได้แค่นับคะแนน ถ้ามีคนโกงก็ทำอะไรไม่ได้ ถึงขนาดมีการปลดป้ายชวนไปเ-ลือกตั้งลงไปกองกับพื้นและเอาป้ายเลือกตั้งเบอร์ ปกปิด มาขึ้นแทน กกต. ทำได้แค่มอง
  • แต่กกต.ได้ค่านักคะแนนกับดูแลกล่องเลือกตั้งวันล่ะ 200 นะเออ
 • คนที่สมัครพรรคนึงพอแพ้ก็ไปอยู่อีกพรรคที่ชนะ
 • หากคุณเป็นเด็กกิจกรรมและอยากทำอะไรเพื่อมหาวิทยาลัยแล้วละก็ การทำอมธ จะไม่เหมาะกับคุณเนืองด้วย การเมืองในมหาวิทยาลัย เด็กเส้น ล๊อคตัว และสารพัด หากคุณอยากทำกิจกรรมลองออกค่ายดูสนุกกว่าเยอะจ้า
 • หากคุณเข้าไปอยู่ใน อมธ มันอาจจะมีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกับที่คุณคิดไว้ (แล้วหนูก็จะออกมา 555)
 • คนไม่ไปเลือกตั้ง อมธ. กับ สภา. เพราะไม่รู้ว่ามีไปเพื่ออะไร และไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรนอกจากรวมตัวคนบ้ากฎหมาย "ตามมาตรา... นี้จะกระทำไม่ได้!"
 • สภานักศึกษาผลักดันหลายๆเรื่องยกเว้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
 • ทุกวันนี้ อมธ จะมีหน้าที่แทนสภาแล้ว
 • ชมรม ชุมนุม กลุ่มกิจกรรม ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ อมธ. แต่ อมธ. ชอบสำคัญตัวผิดเหมือนฉันเป็นเจ้าของทุกๆคน
 • มธ. ชมรม ชุมนุม ตั้งได้ยากมากๆ ไม่รู้เพราะกลัวงบหายหรือเปล่า
 • ถ้าของบกิจกรรมต้องขอก่อนเปิดเทอม และต้องมีวุฒิเป็นชมรม ชุมนุมเท่านั้น ถ้าเป็นกลุ่มอิสระขออย่างมากได้แค่ 5000 โดยพิจารณางบประมาณ เพราะเค้ามีให้แค่ปีละ สองหมื่น
 • กลุ่มอิสระล้อการเมือง ก็ตามชื่อข้างในก็มีการเมืองเช่นการเลือกประธานล้อ ทีมบริหาร บลาๆ
  • ปัจจุบันก็ยังแยกชุมนุมกะชมรมไม่ออก
 • ชุมนุมศิลปะและการแสดง เป็นชุมนุมดราม่าอย่างแท้จริงเอาใจจ่าดราม่าไปเลย เคยทำป้ายชวนคนไปดูละครทำเอกสารและปั้มตรากองกิจก่อดราม่า
 • ชุมนุมโฟโต้ เป็นชุมนุมคนรวยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีห้องล้างฟิลม์แห่งความลับ และมีข่าวลือว่าห้องล้างฟิลม์นั้นไม่ได้ไว้ล้างฟิลม์แต่เอาไว้ปกปิด
 • กองสันทนาการ เคยเป็นส่วนหนึ่งของ อมธ. แต่ต่อมาเหมือนจะมีดราม่าเลยแยกตัวออกมา
 • ชุมนุมทียูโฟล์กซองส์เป็นชุมนุมที่เกิดจากคนที่พลาดรักจากทียูแบร์น
 • โดยประธานชุมนุมและคณะกรรมการชุมนุมสายดนตรีส่วนใหญ่เป็นเด็กคณะวารสารศาสตร์
 • ห้องชุมนุมดนตรีไม่รู้ว่าไม่พอใช้หรืออย่างไร ชอบออกมาซ้อมข้างนอกทำให้ อมธ. ต้องออกไปประชุมข้างนอกบ่อยครั้ง
 • มีห้องชุมนุมในตึกกิจกรรมที่รังสิตมีเครื่องอ่านลายนิ้วมือติดหน้าห้อง อยู่ชั้นสาม ดูโอเวอร์มาก
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุค สามารถหายด้วยเวลาเพียง 0.5 นาที ถ้าวางในตึกกิจกรรม ตอนนี้ติดกล้องแล้ว โดยหน้าห้อง อมธ.และสภา ไม่มีกล้องติดอยู่ อ่าส์
 • มธ. ไม่มีชมรม ชุมนุม ด้านเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ส่วน ITTAG ไม่ใช่ชุมนุมแต่เป็นกลุ่มอิสระภายในหอพัก
 • ปกติหอพักในมหาลัย จะไม่ให้เข้าเกิน 24:00 แต่ถ้าทำกิจกรรมด้วยพลังกระดาษ จะทำให้กลับหลัง 24:00 ได้ เฉ ฝ่ายพาะหอชายเท่านั้นที่ทำได้เเต่ไม่ต้องมีกระดาษก็เข้าได้ยามไม่ว่าพูดอะไรเลยบางทีหลับยามด้วยซ้ำ บางครั้งพบว่าออกไปกินเหล้า กลิ่นเหล้งหึง แต่เอาบัตรกลับดึกก็เข้าได้
 • เสรีภาพของนักศึกษา A มักไปทำร้ายเสรีภาพของนักศึกษา B
 • ชุมนุมวรรณศิลป์ มีคนอยู่แต่ไม่กล้ารับเอกสารชอบให้แปะหน้าห้อง เป็นองค์กรลับที่นานๆทีจะออกสังคมและเป็นองค์กรเฉพาะกลุ่มเข้าถึงยาก
 • ชุมนุมเชียร์ อยู่ภายใต้การปกครองของสมาคมธรรมศาสตร์ เป็นชุมนุมที่มีห้องเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยและเป็นชุมนุมที่มีไม่มีคนเข้าตอนเทอมหนึ่ง เพราะไม่มีอะไรทำ ตัดสินใจทำอะไรเองไม่ได้ แต่จะมา PEEK ช่วงงานบอลและมักคนมีสำคัญตัวผิดเยอะมาก เพราะคิดว่าตัวเองทำงานหนักที่สุด แอบโซตัสนิดๆ ด้วยเพื่อนสู่เพื่อน
  • พัสดุเป็นตำแหน่งงานที่เหนื่อยที่สุด นอกจากต้องขนของขึ้นสแตนแล้วยังต้องควบคุมฝูงชนที่ขึ้นมา
  • พีอาร์เป็นตำแหน่งที่คนหน้าตาดี ชอบมาอยู่มากที่สุดเพราะได้ออกหน้าออกตา
  • สวัสดิ์เป็นตำแหน่งที่แอบเหนื่อยแต่ก็ได้ทำงานในที่ร่มๆ และเด็กพัสดุบางคนเห็นว่าทำไมสวัสดิ์กับพัสดุถึงแแยกกัน
  • ฝ่ายสนามเป็นตำแหน่งที่ปิดทองหลังพระที่สุดเพราะไม่เคยเห็นว่าทำอะไร เพราะไม่เคยมีใครเห็นเพราะงานนั้นปกปิด < ลองมาอยู่งานเตรียมสนามจะรู้ครับ ไม่มีใครเห็นพระทำงานกลางคืนครับ อดนอนสี่คืน มาทาสีตอน 5 นาทีก่อนเปิดงานก็มีมาแล้ว
  • งบประมาณของชุมนุมเชียร์นั้นปกปิดซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไรรู้แต่ว่างบประมาณสามารถถอย S Serial ได้สองคัน (กว่า)
  • คณะกรรมการคัดเลือกด้วยวิธี ปกปิด
  • ถ้าอยู่ชุมนุมเชียร์นานๆจะเกิดอาการปกปิด
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ให้เด็กที่ป่วยทางกายหรือจิตไปค่ายหรือเข้าชมรม
 • ชมรมอนุรักษ์เป็นชมรมที่สนิทกันเองส่วนคนอื่นก็นั้นแหละ...
 • กองกิจกรรม อมธ และสภา ห้องไซต์เดียวกัน และดูไฮโซมากๆเพราะมีแอร์เย็นสบายเปรมปรี
 • ล่าสุดคือห้องสภาเน่าชิบหาย
 • ชุมนุมพุทธที่นี่มีสองชุมนุม คือ พุทธสายป่า และ พุทธสายธรรมกายและวัฒนธรรม โดยชุมนุมพุทธสายธรรมกายจะยึดกิจกรรมทุกอย่างด้านสายวัฒนธรรมทั้งหมด และตักบาตตอนเช้าจะเป็นพระของวัดธรรมกาย (เพราะอยู่ใกล้นิดเดียว)
 • ชมรมพุทธไม่ได้เป็นพุทโธเลี่ยนทุกคน
 • อย่าถามเรื่องศาสดากับชมรมอิสลาม เพราะจัดเสวนาหลายๆครั้งก็ยังหาคำตอบเรื่องศาสดาไม่ได้นอกจากบอกว่า ใช้ใจเชื่อ
 • ตึกกิจกรรมเปิดถึง 23:00 ไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมง
 • นักศึกษาที่ทำกิจกรรม ไม่ได้ชั่วโมงเรียนหรือหน่วยกิตใดๆ ทำด้วยใจล้วนๆสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเทย แก้

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ | เกริก | เกษตรศาสตร์ | เกษมบัณฑิต | ขอนแก่น | คริสเตียน | จุฬาลงกรณ์ | เจ้าพระยา | ชินวัตร | เชียงใหม่ | เซนต์จอห์น | ทักษิณ | เทคโนโลยีปทุมวัน | พระจอมเกล้าลาดกระบัง | พระจอมเกล้าธนบุรี | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เทคโนโลยีมหานคร | เทคโนโลยีสุรนารี | ธรรมศาสตร์ | ธุรกิจบัณฑิตย์ | นครพนม | นราธิวาสราชนครินทร์ | นเรศวร | แสตมฟอร์ด | บูรพา | ปทุมธานี | พายัพ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหามกุฏราชวิทยาลัย | มหาสารคาม | มหิดล | แม่โจ้ | แม่ฟ้าหลวง | รังสิต | รัตนบัณฑิต | รามคำแหง | วงษ์ชวลิตกุล | วลัยลักษณ์ | เวบสเตอร์ | เวสเทิร์น | ศรีนครินทรวิโรฒ | ศรีปทุม |

ศิลปากร | สงขลานครินทร์ | สยาม | สุโขทัยธรรมาธิราช | หอการค้าไทย | หัวเฉียว | หาดใหญ่ | อัสสัมชัญ (เอแบค) | อีสเทิร์นเอเชีย | อุบลราชธานี | เอเชีย | เอเชียอาคเนย์ | กรุงเทพธนบุรี | เที่ยงคืน |

วิทยาลัยคู่ขนาน

ม.ทำมั้ยสาด | ม.สุราลงกลอน | ม.สุโขทัยทำเราพินาศ| ม.ฮาสาด| วิทยาลัยเทคนิคอุเทนเสวยมหาสารคาม | แซมซั่นวิทยาลัย| ซุปเปอร์แอ๊บแบ๊ว(สาขาประเทศเทย)| มหาวิทยาลัยแห่งทอมสัน| มหาวิทยาลัยชีวิต|

ม.ราชภัฏ

กาญจนบุรี | กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | จันทรเกษม | ชัยภูมิ | เชียงใหม่ | เชียงราย | เทพสตรี | ธนบุรี | นครปฐม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บุรีรัมย์ | พระนคร | พระนครศรีอยุธยา | พิบูลสงคราม | เพชรบุรี | เพชรบูรณ์ | ภูเก็ต | มหาสารคาม | ยะลา | ราชนครินทร์ | ร้อยเอ็ด | รำไพพรรณี | เลย | ลำปาง | วไลยอลงกรณ์ | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สงขลา | สวนดุสิต | สวนสุนันทา | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | หมู่บ้านจอมบึง | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุบลราชธานี

ม.ราชมงคล

กรุงเทพ | ตะวันออก | ธัญบุรี | พระนคร | รัตนโกสินทร์ | ศรีวิชัย | สุวรรณภูมิ | ล้านนา | อีสาน

บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัย

พระปกเกล้า | พัฒนบริหารศาสตร์ | เทคโนโลยีแห่งเอเชีย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | เคมีปฏิบัติ | ศศินทร์ | ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | ประชากรศาสตร์ | นวัตกรรมอุดมศึกษา | สหวิทยาการ | เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | นวัตกรรมสังคม | ราชสุดา | ดุริยางคศิลป์ | ซีดีชนาพัฒน์ | การปกครอง | การบินพลเรือน| ในวังชาย | ในวังหญิง | ช่างศิลป์ | นาฏศิลป์ | ปังย่าภิวัฒน์

วิทยาลัยทางการแพทย์

การสาธารณสุขสิรินธร | พยาบาลเกื้อการุณย์ | พยาบาลกองทัพบก | พยาบาลกองทัพเรือ | พยาบาลตำรวจ | พยาบาลทหารอากาศ | พยาบาลบรมราชชนนี | พยาบาลสภากาชาดไทย | แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ |

โรงเรียน

ป้องกันราชอาณาจักร | เสนาธิการทหาร | เสนาธิการทหารบก | เสนาธิการทหารเรือ | เสนาธิการทหารอากาศ | นายร้อยพระจุลจอมเกล้า | นายร้อยตำรวจ | นายเรือ | นายเรืออากาศ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | สาทิดกะเสด | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | โรงเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนจ่าทหารเรือ | โรงเรียนจ่าอากาศ | โรงเรียนช่างฝีมือทหาร | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | โรงเรียนเตรียมทหาร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | โรงเรียนรักษาดินแดน | โรงเรียนประตูชัย | โรงเรียนมหิดลเวทยานุสรณ์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย |

ดูเพิ่ม

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | แอดมิสชันส์ | สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ, ในกำกับ, เอกชน)