ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไร้วิทยาลัย

ยินดีต้อนรับสู่ไร้วิทยาลัยภาษาไทย
แหล่งรวมเรื่องขำขันไร้สาระเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 20:28 น. ตามเวลาสากลเชิงพิกัด (ช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง)
เว็บย่อ: http://th.uncyclopedia.info/wiki/Un-niversity

8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่6ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง คือ

เรื่องทั่วไป[แก้ไข]

 • ชื่อเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ชื่อย่อ มทร.ล.
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Rajamangala University of Technology Lanna
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ RMUTL

เรื่องน่ารู้[แก้ไข]

 • มทร.ล้านนา ส่วนกลางในการบริหารงาน อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราเรียกที่นั้นว่า เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่รู้จักกันดีในนาม เทคโนฯตี๋นดอย
 • มทร.ล้านนา มีอธิการบดี และรองอธิการบดีควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยอีก 5 ท่าน รวมเป็น 6
 • มทร.ล้านนา เรียกวิทยาเขตว่า 'เขตพื้นที่'
 • มทร.ล้านนา มี 4 คณะคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มทร.ล้านนา เปิดสอนในระดับ ปวช. ที่เขตพื้นที่ภาคพายัพ คือ วิทยาลัยสหวิทยาการและเทคโนโลยี
 • มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย มีพื้นที่กว่า 7000ไร่ แต่เปิดคณะแค่3คณะ
 • มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ตาก มีพื้นที่เล็กที่สุด แต่มีนักศึกษามากเป็นอันดับสอง รองจาก ภาคพายัพ เชียงใหม่

วิทยาเขต[แก้ไข]

มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล