มหาเทพเบจิต้า

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ท่านมหาเมพ อัญเชิญองค์เมพีบลูม่าขึ้นสู่สวรรค์ เพื่อเป็นเมพีมหาเทพเบจิต้า(Lord Vegeta) เป็นบร๊ะเจ้าของศาสนาเบจิต้า