วรรณเกรียน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

วรรณเกรียน เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับเกรียน ชาวเกรียน แม้แต่บร๊ะคัมปี ก็ยังถือว่าเป็นวรรณเกรียนเล่มหนึ่งเหมือนกัน วรรณเกรียน มีหลายภาษาที่ใช้แต่ง และบางภาษาก็ไม่เคยปรากฏอยู่ใน วรรณเกรียน เลย

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

ไม่แน่ชัดว่ามาจากที่ใด แต่รู้ว่าเด็กหัวเกรียน เป็นผู้แต่งเล่มแรก วรรณเกรียน ถูกเผยแพร่ทางอืนเทอร์เน็ตครั้งแรก ที่ วิกิเกรียน และก็แพร่หลายไปเรื่อยในประเทศยุ่นปี่ จนล้นออกมานอกประเทศ

หลังจากนั้นวรรณเกรียน ก็มีบุคคลในลัทธิเกรียนเทพนํามาศึกษาและทําการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น จึงมีวรรณเกรียนออกมาหลายฉบับ แต่บางฉบับก็ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ อาทิ

รามเกรียน ของ สํานักพิมพ์เกรียนศักดิ์ ฉบับปรับปรุงความเกรียน
โครง บทความเกี่ยวกับวรรณกรรม วรรณคดี หรือเรื่องแต่งนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล