สนธิสัญญาเตโอเรดซัน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)

สนธิสัญญาเตโอเรดซัน เป็นสนธิสัญญาที่เขียนขึ้นเพื่อให้จักรวรรดิเรดซันสงบศึกกับจักรวรรดิยูริ หลังจากที่เรดซันพ่ายแพ้ยุทธการดานัง เพื่อให้เกิดสันตะพาบ และเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่สามยุติ สนธิสัญญานี้ทำให้จักรวรรดิเรดซันต้องเสียค่าปฏิกามสงครามสงครามก้อนโตแลกกับการที่จักรวรรดิเรดซันจะสามารถรักษาเอกราชเอาไว้ได้ และทำให้มีประชาชนเดือดร้อนเกินกว่าจะพรรณนา จักรพรรดิไท่จงฮ่องเต้จึงจำต้องลดตัวลงไปทำนาร่วมกับประชาชนและสร้างนโยบายประชานิยมจากทุนที่เหลืออยู่อันน้อยนิด

ที่มา[แก้ไข]

ประชาชนในโลกเบื่อสงครามเต็มที พร้อมกับที่ตัวเองอยากจะให้สงครามโลกครั้งที่สามสิ้นสุดลง และตอนนี้ยูริก็กลายเป็นมหาอำนาจในทุกๆด้านแล้วจึงไม่ประสงค์ที่จะรบต่อ จึงเจรจากับจักรพรรดิแห่งเรดซัน การเจรจาครั้งนี้ยูริ พลังจิตได้เรียกเก็บค่าปฏิกรรณ์สงครามให้กับตัวเองถึงปีละ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าGDPของทั้งประเทศ จักรพรรดิแห่งเรดซันจึงขอให้เก็บเป็นสินค้าเกษตรประมาณ30%และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ(น่าจะหมายถึงสินค้าอุตสาหกรรม)5% แพรภัณฑ์10%เพื่อบรรเทาจำนวนเงิน

เนื้อหาในสนธิสัญญา[แก้ไข]

เนื้อหาในสนธิสัญญานี้สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ "การเอื้อประโยชน์ให้จักรวรรดิยูริ" ส่วนที่สองคือ "การดำรงอยู่ของเรดซัน"

ส่วนแรก

ในฐานะผู้แพ้สงคราม เรดซันจะต้องปฏิบัติดังนี้

  1. จักรวรรดิเรดซันต้องส่งสินค้าเกษตรให้กับจักรวรรดิยูริปีละ 390,000 ตัน
  2. จักรวรรดิเรดซันต้องส่งสินค้าอุตสาหกรรมให้กับจักรวรรดิยูริปีละ 2,000 ชิ้น
  3. จักรวรรดิเรดซันต้องส่งแพรภัณฑ์ให้กับจักรวรรดิยูริปีละ 200,000 พับ
  4. จักรวรรดิเรดซันต้องเสียค่าปฏิกรรมสงคราม 280,000 ล้านอีแปะให้กับจักรวรรดิยูริ
  5. จักรวรรดิเรดซันต้องยกเมืองดานังและเวียดนามใต้ ให้จักรวรรดิยูริ และห้ามเรดซันนำทหารรุกล้ำเข้ามาในดินแดนตามที่กล่าวทั้งหมด

ส่วนที่สอง

  1. จักรวรรดิเรดซันมีสิทธิ์ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระทำการใดๆได้โดยที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากยูริ พลังจิต
  2. จักรวรรดิเรดซันยังคงมีอำนาจปกครองตัวเอง จักรวรรดิยูริไม่มีสิทธิก้าวก่ายการปกครองของจักรวรรดิเรดซัน
  3. จักรวรรดิยูริจะไม่ยกทัพมาบุกเรดซันอีกนับจากนี้เป็นต้นไป ยกเว้นเมื่อเรดซันรุกล้ำอธิปตรูดของยูริ

ผลตอบรับ[แก้ไข]

หลังจากการตกลงนี้เสร็จสิ้น ยูริ พลังจิต ก็จับมือกับจักรพรรดิไท่จูฮ่องเต้ แสดงถึงการยอมสงบศึกซึ่งกันและกัน

จักรวรรดิเรดซันไม่ค่อยอยากจะยอมรับสนธิสัญญานี้เท่าใดนัก แต่เพื่อที่จะใช้เกิดความสงบจึงยอมรับและหานโยบายอื่นๆในการฟื้นฟูประเทศแทน ส่วนจักรวรรดิยูริก็ยอมรับในสนธิสัญญานี้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร แต่ด้วยความที่สิทธิ์ของจักรวรรดิเรดซันมีค่อนข้างมาก จึงพยายามหาทางละเมิดแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจักรวรรดิยูริจะพินาศ แต่เมื่อไม่มีใครกล้าละเมิดเพราเสี่ยงจะเดี้ยงกันทั้งสองทางจึงทำให้โลกเกิดสันติภาพ ส่งผลให้สงครามโลกครั้งที่สามสิ้นสุดลง

ประวัติการละเมิด[แก้ไข]

ไม่เคยมีการละเมิดสนธิสัญานี้

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล