หมวดหมู่:ผู้ใช้ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง