หมวดหมู่:สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำ จากการสูญพันธุ์

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง