อ.ษ.ย.

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Wikisplode.gif
ส.ร.ผ.ท ร.อ.ข.ส.ด ล.ผ.ช.ช.ท.ว.ก.พ.ด.ม.บ.ค.
ท.ค.ต.รม.ส.ร.ท. ท.น!

อ.ษ.ย หรือ ค.ย หรือ ร.พ ป.ก.น.อ.ษ.บ.ต.น.ค.น.น. ช.ร.ท.ค.ต. ด.ส.ม.จ.ป.พยชน อ.ส.จ.ร.ม.ส.ล.อ.ษ.น.น น.ย.น.อ.ส.ต.พ.ย ต.บ.ค.ก.ม.ก.ช.อ.ส.ท.พ.ย.ก.ม ล.บ.ค.อ.ส.ย.ก.ส.ม.อ.ด.ป.พ.ย.ม.

น.ภ.ส.ท. ม.อ.ส.ย.ม.ต.ต2ต.ข.ป จ.ส.จ.ท.ต.ส.ท.พ.จ.ด (ม.ส.ท.ล.ตอส) ยวบ.ต.ท.ค.ชกมก.จ.ป.ท.ยร.ล ช. น.ส. ร.ร. บ.ศ. ป.ต. ส.ภ.ษ.ตปท.ด.ฉ.พ.ภษ.ท.ช.อษ.ลต. ส.ย.จ.ม.ม.จ.

ช..อ.ก.ท.ถ.ย.[แก้ไข]

Red blade2.jpg
นี่คือม.ส.ด.
และนี่ก็คือม.ส.หล

ม.ห.:หคม คยอออ. ค.ส.ม.ม.พ.ด.ท.น.

ช.ภ.ส.ท[แก้ไข]

ช.ภ.ส.ป.ก.[แก้ไข]

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล