แม่แบบ:กล่องข้อมูล การรบ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง


Template-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ควรอ่านเอกสารกำกับแม่แบบ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
[แม่แบบนี้ที่วิเกรียนพีเดีย]
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:กล่องข้อมูล การรบ/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

กล่องข้อมูลการรบ (อังเกรียน: military conflict infobox) เป็นแม่แบบกล่องข้อมูลที่ใช้แสดงข้อมูลสำคัญและสรุปของความขัดแย้งทางทหาร เช่น ยุทธการ (battle) การทัพ (campaign) สงคราม (war) รวมทั้งชุดสงครามที่เกี่ยวข้องกัน

คำแนะนำ

ข้อมูลที่ใส่ลงในกล่องข้อมูลควรใช้หลักเดียวกับกับการเขียนบทนำของบทความ ซึ่งควรเป็นสรุปของเนื้อหาภายในบทความ ไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่มีการอธิบายหรือขัดแย้งกับเนื้อหาในบทความ พารามิเตอร์ใดที่ข้อมูลไม่มีมูลหรือยังเป็นที่สงสัยควรเว้นว่างไว้ การอ้างอิงในกล่องข้อมูลควรใช้ดุลยพินิจเช่นเดียวกับการอ้างอิงในบทนำ (ซึ่งปกติควรอ้างอิงในส่วนเนื้อหาแทน) ข้อมูลในกล่องข้อมูลควรสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ก็ได้

[รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
เป็นส่วนหนึ่งของ [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
วันที่ [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
สถานที่ [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
ผลลัพธ์ [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
ดินแดน
เปลื่ยน
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
คู่ขัดแย้ง
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
กองทัพ
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
กำลัง
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
กำลังพลสูญเสีย
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล] [รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
[รอการเพิ่มเติมข้อมูล]
{{กล่องข้อมูล การรบ
| ชื่อการรบ =
| สงคราม =
| รูปภาพ =
| คำบรรยาย =
| วันที่ =
| สถานที่ =
| ผลการรบ =
| ผู้ร่วมรบ1 =
| ผู้ร่วมรบ2 =
| ผู้ร่วมรบ3 =
| ผู้บัญชาการ1 =
| ผู้บัญชาการ2 =
| ผู้บัญชาการ3 =
| กองทัพ1 =
| กองทัพ2 =
| กองทัพ3 =
| กำลัง1 =
| กำลัง2 =
| กำลัง3 =
| ความสูญเสีย1 =
| ความสูญเสีย2 =
| ความสูญเสีย3 =
| หมายเหตุ =
}}