แม่แบบ:Uncyclopedia:วันนี้ในอนาคต/21 มกราคม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

21 มกราคม: วันติดยาแห่งโลก

จดหมายเหตุเดือนมกราคม