ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไร้วิทยาลัย

ยินดีต้อนรับสู่ไร้วิทยาลัยภาษาไทย
แหล่งรวมเรื่องขำขันไร้สาระเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:34 น. ตามเวลาสากลเชิงพิกัด (ช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง)
เว็บย่อ: http://th.uncyclopedia.info/wiki/Un-niversity

เรื่องทั่วไป[แก้ไข]

 • มีคณะใหญ่ๆแค่4คณะ คือคณะมนุษย์ฯ คณะวิทย์ฯ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
 • แต่มีคณะแอบแฝงรวมอยู่ด้วย คือคณะเกษตรฯขึ้นกับคณะวิทย์ และคณะศิลป์ขึ้นกับคณะมนุษย์ฯ รวมทั้งหมด 6 คณะ
 • ประชากรส่วนใหญ่ใน ม. นับถือศาสนาอิสลาม มีเพียง 35% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นเมื่อเรามองผ่านๆอาจจะนึกว่าอยู่ใน ม.ไคโรที่อียิปต์
 • เป็นราชภัฎที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดในประเทศ
 • ไม่มีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองอีกตะหาก
 • นักศึกษาชายส่วนใหญ่หน้าโหด และเคร่งศาสนาจัด

เรื่องน่ารู้ประจำคณะต่างๆ[แก้ไข]

คณะมนุษย์สาด[แก้ไข]

 • พวกอังกฤษมักโดนเอกอื่นเขม่นอยู่เสมอ
 • เอกไทยมีกะเทยมากที่สุดในคณะมนุษย์ฯ
 • พวกศิลป์ท่าทางเถื่อนที่สุดใน ม.และมีสีสันมากด้วย
 • พวกสโมสรฯ มีอยู่ประมาณ10คน และในจำนวนนั้น มีกะเทยอยู่ถึง4คน! (คิดแล้วหยองส์ บรึ๋ยส์!)
 • พวกเอกอังกฤษมีอยู่ 2 สาขา คือพวก ศิลประสาทบันดิด (ศศ.บ) และ ครุสาด(ค.บ.) เช่นเดียวกับพวกเอกไทย
 • พวกสังคมสาด พวกรัฐประสาทซะนะสาด พวกพัฒนาชุมชน และพวกวัฒนธรรม แท้จริงแล้วเป็นกลุ่มขั้วอำนาจเก่าที่มีอำนาจสูงสุดในคณะ โดยมีพวกอังกฤษ (ค.บ.)เป็นเบ๊มือขวา
 • มีนักศึกษามากกว่าทุกคณะ
 • เต็มไปด้วยพวกกวนTEEN
 • สาวๆคณะมนุษย์แหล่มๆ มีน้อยมาก ที่เหลือมีแต่พวกหล่อไม่ปลื้มและทอมบอย

คณะวิทยาสาด[แก้ไข]

 • อาจารย์ดุมากส์
 • สาวๆคณะนี้สวยแบบวิทยาศาสตร์ (ประมาณว่าถูกสารเคมีทำร้าย)
 • คณะนี้มีพวกเคร่งศาสนาเยอะที่สุด
 • พวกเอกเพาะเลี้ยงปากจัดเกือบทุกคน

คณะครุสาด[แก้ไข]

 • เป็นคณะที่มีคนน้อยที่สุดของสถาบัน
 • ชอบอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ค่อยยุ่งกับคณะอื่นๆ
 • มีผู้หญิงประมาณ80% เป็นตุ๊ด 17% ที่เหลือคือชายชาตรีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเทย แก้

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ | เกริก | เกษตรศาสตร์ | เกษมบัณฑิต | ขอนแก่น | คริสเตียน | จุฬาลงกรณ์ | เจ้าพระยา | ชินวัตร | เชียงใหม่ | เซนต์จอห์น | ทักษิณ | เทคโนโลยีปทุมวัน | พระจอมเกล้าลาดกระบัง | พระจอมเกล้าธนบุรี | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เทคโนโลยีมหานคร | เทคโนโลยีสุรนารี | ธรรมศาสตร์ | ธุรกิจบัณฑิตย์ | นครพนม | นราธิวาสราชนครินทร์ | นเรศวร | แสตมฟอร์ด | บูรพา | ปทุมธานี | พายัพ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหามกุฏราชวิทยาลัย | มหาสารคาม | มหิดล | แม่โจ้ | แม่ฟ้าหลวง | รังสิต | รัตนบัณฑิต | รามคำแหง | วงษ์ชวลิตกุล | วลัยลักษณ์ | เวบสเตอร์ | เวสเทิร์น | ศรีนครินทรวิโรฒ | ศรีปทุม |

ศิลปากร | สงขลานครินทร์ | สยาม | สุโขทัยธรรมาธิราช | หอการค้าไทย | หัวเฉียว | หาดใหญ่ | อัสสัมชัญ (เอแบค) | อีสเทิร์นเอเชีย | อุบลราชธานี | เอเชีย | เอเชียอาคเนย์ | กรุงเทพธนบุรี | เที่ยงคืน |

วิทยาลัยคู่ขนาน

ม.ทำมั้ยสาด | ม.สุราลงกลอน | ม.สุโขทัยทำเราพินาศ| ม.ฮาสาด| วิทยาลัยเทคนิคอุเทนเสวยมหาสารคาม | แซมซั่นวิทยาลัย| ซุปเปอร์แอ๊บแบ๊ว(สาขาประเทศเทย)| มหาวิทยาลัยแห่งทอมสัน| มหาวิทยาลัยชีวิต|

ม.ราชภัฏ

กาญจนบุรี | กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | จันทรเกษม | ชัยภูมิ | เชียงใหม่ | เชียงราย | เทพสตรี | ธนบุรี | นครปฐม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บุรีรัมย์ | พระนคร | พระนครศรีอยุธยา | พิบูลสงคราม | เพชรบุรี | เพชรบูรณ์ | ภูเก็ต | มหาสารคาม | ยะลา | ราชนครินทร์ | ร้อยเอ็ด | รำไพพรรณี | เลย | ลำปาง | วไลยอลงกรณ์ | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สงขลา | สวนดุสิต | สวนสุนันทา | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | หมู่บ้านจอมบึง | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุบลราชธานี

ม.ราชมงคล

กรุงเทพ | ตะวันออก | ธัญบุรี | พระนคร | รัตนโกสินทร์ | ศรีวิชัย | สุวรรณภูมิ | ล้านนา | อีสาน

บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัย

พระปกเกล้า | พัฒนบริหารศาสตร์ | เทคโนโลยีแห่งเอเชีย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | เคมีปฏิบัติ | ศศินทร์ | ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | ประชากรศาสตร์ | นวัตกรรมอุดมศึกษา | สหวิทยาการ | เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | นวัตกรรมสังคม | ราชสุดา | ดุริยางคศิลป์ | ซีดีชนาพัฒน์ | การปกครอง | การบินพลเรือน| ในวังชาย | ในวังหญิง | ช่างศิลป์ | นาฏศิลป์ | ปังย่าภิวัฒน์

วิทยาลัยทางการแพทย์

การสาธารณสุขสิรินธร | พยาบาลเกื้อการุณย์ | พยาบาลกองทัพบก | พยาบาลกองทัพเรือ | พยาบาลตำรวจ | พยาบาลทหารอากาศ | พยาบาลบรมราชชนนี | พยาบาลสภากาชาดไทย | แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ |

โรงเรียน

ป้องกันราชอาณาจักร | เสนาธิการทหาร | เสนาธิการทหารบก | เสนาธิการทหารเรือ | เสนาธิการทหารอากาศ | นายร้อยพระจุลจอมเกล้า | นายร้อยตำรวจ | นายเรือ | นายเรืออากาศ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | สาทิดกะเสด | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | โรงเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนจ่าทหารเรือ | โรงเรียนจ่าอากาศ | โรงเรียนช่างฝีมือทหาร | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | โรงเรียนเตรียมทหาร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | โรงเรียนรักษาดินแดน | โรงเรียนประตูชัย | โรงเรียนมหิดลเวทยานุสรณ์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย |

ดูเพิ่ม

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | แอดมิสชันส์ | สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ, ในกำกับ, เอกชน)