ไร้สาระนุกรม:ทดลองเขียน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก ไร้สาระนุกรม:กระบะทราย)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กระบะทราย พื้นที่สำหรับทดลองแก้ไขไร้สาระนุกรม คุณสามารถฝากข้อความ, ทดลอง, แก้ไข, จัดหน้า, ใส่ลิงก์ ฯลฯ ได้ที่หน้านี้

หมายเหตุ: คุณสามารถ ฝากข้อความ ต่างๆ ไว้ในกระบะทรายได้ แต่การแก้ไขต่างๆ ในหน้านี้อาจจะไม่คงอยู่ไปตลอด (เพราะใครก็แก้ได้) ถ้าจะให้ดีก็ควรบอกด้วยว่าจะฝากไว้นานเท่าไร (หรือถ้าหากเป็น เรื่องไร้สาระ, เรื่องตลก หรือเรื่องที่มีสาระ แต่ยังอาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะอยู่ในวิกิพีเดีย ก็สร้างบทความใหม่ที่ไร้สาระนุกรมนี้ได้เลย)

 1. กดที่ แก้ไข ที่ตอนบนของหน้า (หรือเข้าที่ -->>> เพิ่มการแก้ไข กระบะทราย เพื่อเพิ่มการทดลองเขียนใหม่)
 2. พิมพ์ข้อความลงไป
 3. กดปุ่ม บันทึก ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อบันทึกการแก้ไขของคุณ
  ... หรือกดปุ่ม ดูตัวอย่าง เพื่อทดลองดูผลลัพธ์ของการแก้ไข


YOU!.jpg
หน้านี้หมายถึงใครฟะ !!

ชาวไร้สาระนุกรมอย่างน้อยคนนึงไม่รู้จักบุคคลในบทความนี้และไม่แน่ใจว่าเขาหรือเธอผู้นี้มีความสำคัญอย่างไร
ถ้าคุณรู้จักบุคคลในบทความนี้และมั่นใจว่าเขาหรือเธอผู้นั้นสมควรจะได้รับการประจานล้อเลียนในไร้สาระนุกรมต่อไป
กรุณาแก้ไขบทความนี้ให้ระบุชัดเจนยิ่งขึ้น หาไม่แล้วเราจะถือว่าเป็นนู้บ
อย่างไรก็ตาม ถ้าคนคนนี้ไม่มีความสำคัญมากพอ แต่ท่านยังประสงค์จะล้อเลียนเขาต่อไปในไร้สาระนุกรม ท่านสามารถเขียนได้ที่ ไร้ชีวประวัติ

ภาษาสก๊อย

ภาษาสก๊อย[แก้ไข]

'"'ภาษาสก๊อย" (ภาษาปะกิด: Skoy) พ๊ษ๊สก๊อยคือพ๊ษ๊ธิ๊ฆ์ณิ๊ญฒใช๊กัลบ์นั๊บ์ยหมุ๊่ สก๊อย, กลุ่มวัยรุ่ฯแล๊ป๊๊ๆ ธิ๊ฆ์ฆิ๊๊เกิ๊ญจเฆิ๊ญฯฯั่ฯแหล๊ โฎญภ๊ษ๊สก๊อยป์มริ๊ฏ๊ณกั๊เนิ๋ฎม่จ๊ก ประเทศเทย

ตารางการเปรียบเทียบระหว่างภาษาสก๊อยและ ภาษาเทย

ภาพประกอบบทความภาษาสก๊อย.jpeg
ภาษาสก๊อย ภาษาเทย
ณร๊๊คร๊ นะคะ
ฏ๊นๆ รถเป็ณรั๊ยอ่ ต้นๆ รถเป็นไรอ่ะ
รั๊ซ์ย๊ษ๊ร๊ณุกรฒ ไร้สาระนุกรม

ประวัติ

การยืมคำมาจากภาษาต่างๆ

การรณรงค์ให้Chั้ยภาษาสก๊อยให้ถูกต้องใน ประเทศเทย[แก้ไข]

เฒื่ฮสก๊อยแล๊เฎ็กแง๊ฯเริ่ฒChั๊ญภ๊ษ๊สก๊อฌ์ยมรั๊ล์ยถุ๊กฏ๊อง เฆิ๊ญณแบบผิฎๆ ถุ๊กๆ แล๊มรั๊ล์ยมริ๊คว๊ฒรุ๊ง์ษ์วฎ๊๊นพ๊ษ๊สก๊อย ธ๊งร๊ชบันฑิฏษถ๊ฯจึงฏ๊องออกม่รนรงค์ญหั๊ล์เฎ็กแง๊นแล๊สก๊อยธั๊งหล๊ยยุ๊ว์ซบ่ฮยๆ ไวยากรณ์

ไวญ๊กรณ์นั๊บ์ยภ๊ษ๊สก๊อยมริ๊หลัขๆ ยุ๊ว์ซบ์ 2 ฮย่๊งไฎ๊แก่...

ภ๊ภก๊รใช๊ฆฬ๊๊, ฆร่๊ธิ๊ฆ์ถุ๊กฏ๊อง
 1. วรรณญุกฏ์

ก๊รใษ่วรรณยุกฏ์นั๊บ์ยภ๊ษ๊สก๊อยก่...แค่ใษ่ญหั๊ล์ฒัลรกๆ เหฒือนบธคว๊ฒณิ๊แหล๊ ต่ก่ฮญ่๊ห๊ษ์าใษ่วรรณยุกฏ์ถิ๊่เกิ๊ลมรั๊ล์ยงั๊ฯฒัลจ่ ประหลาด พิบูลสงกรานต์

 1. พยัญชน๊

ก๊รใช๊พญัยชน๊นั๊บ์ยภาษาสก๊อยง่๊ญฒ๊กๆ แค่ห๊ษ์าฏัวอัขษรธิ๊ฆ์ซับซ๊ฮฯต่เษิ๊ญงเดลีร์ย๊กัลเร่รฬฬเอ๊ม่ใช๊ ยกฏัวอญ่๊งเช่ฯ...

ตัวอักษร ตัวอักษรที่ออกเสียงเดียวกัน
ษ, ศ
ธ, ฑ, ฐ


โครง บทความเกี่ยวกับภาษานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล

แก้ไข[แก้ไข]

กระบะทราย

แม่แบบ:สัตว์ประหลาดเป็นแม่แบบรวบรวมรายชื่อแล้วสุ่มชื่อออกมา การใช้แม่แบบ:สัตว์ประหลาด เช่น

"ผมอยากจะ[[เซ็นเซอร์|ตู๊ดๆๆ]]{{สัตว์ประหลาด}}"

จะได้ว่า "ผมอยากจะตู๊ดๆๆทัก 0382"

สมครามล้มยูเคย[แก้ไข]

Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล
สงครามล้มยูเคย
การบุกโซเวียต.jpg
ภาพการระดมยิงใส่กรุงเคียฟ
วันที่ 16 ลามกจัง ค.ศ.3025 - 9 สถุนาคม ค.ศ.3032
สถานที่ ยูเคย
ผลลัพธ์ สหภาพโซเวียต โป๊แลนด์ และจักรวรรดิยูริ ชนะ
คู่ขัดแย้ง
PravdaPizdec flag.png
Flag of Poland.svg
FlagYuri.jpg
Ukrainian SSR flag.png
Flag of Ukraine.svg
Union of Baltic.png
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
PravdaPizdec flag.png
FlagYuri.jpg
Flag of Ukraine.svg
Union of Baltic.png
กำลังพลสูญเสีย
~4,750 คน ~9,450,000 คน

สงครามล้มยูเคย เป็นสงครามที่เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ รัสเสียวต้องการกำจัด ยูเคย เพื่อทำให้ไม่ต้องการมีปัญหาในเรื่องแหลมใครเมีย กับเบลาหลุดต้องการทางออกสู่ทะเล จึงต้องกำจัดสหภาพแห่งรัฐบอลติก และ วอนโดนว่า ไม่พอใจที่ ยูเคย ขัดขวางทางออกจากทะเล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือว่าแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโซเวียตนำโดยสหภาพโซเวียต และฝ่ายยูเคย นำโดยยูเคย ต่อมารัสเสียวได้คิดค้น อาวุธนิวเคลียร์รัสเซียต ที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง เริ่มใช้ในยุทธการปอตตาวา เมื่อ 8 พฤษภาคม ค.ศ.3029 ทำให้ ยูเคย เริ่มเป็นฝ่ายรับ ก่อนที่จะล้อมเมืองเคียฟ หรือที่รู้จักกันดีว่า “การระดมยิงที่กรุงเคียฟ” สุดท้าย ฝั่งโซเวียต สามารถเข้าตีกรุงเคียฟได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.3032 และได้ทรัพย์สินมากมาย

อนึ่ง สงครามนี้ทำให้ประชากรของยูเคยต้องลี้ภัยไปยังที่ต่างๆ เป็นเหตุทำให้ชาวยูเคยได้เผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ

อนึ่งอีกรอบ สงครามครั้งนี้ยังทำให้รัสเสียวได้พื้นที่น้อยลงกว่าเดิมถึง ~−3% อีกด้วย

ก่อนสงคราม[แก้ไข]

เริ่มสงคราม[แก้ไข]

สหภาพแห่งรัฐบอลติกเข้าร่วมศึก[แก้ไข]

รัสเสียวคิดค้นอาวุธสำคัญ[แก้ไข]

จุดเปลี่ยนสำคัญในสงคราม[แก้ไข]

ยูเคยเสียเปรียบ[แก้ไข]

การล่มสลายของยูเคย[แก้ไข]

แบ่งประเทศ[แก้ไข]

สนธิสัญญาโรมานอฟ[แก้ไข]

การปฏิวัติเดือนสิงหายน (รัฐเสียว)[แก้ไข]

วันที่ 25 สิงหายน อเล็กสัสเด้อ แค่กินสุกี้ สั่งให้คนไปวิ่งบนสนามเด็กเล่นเปโตรเกรียน ลีอ่อน ทองกี้ ปล่อยตัวออกจากคุกขี้ไก่ รวมทั้งสั่งให้กลองทับสีแดงไปป้องกันจุดสำคัญ

หวยใต้ดิน[แก้ไข]

   หวยใต้ดิน
 
 หวยใต้ดินนิยามว่า หวยผิดกฏหมายประเทศไตดำ และ ประเทศ ลาน ซึ่ง หวยชนิดนี้แพร่หลายทั้ง กรุงแตบมาหานะตวย ภาคเหนือม เวียมเจียม ฯลฯ (เอาง่ายๆคือแม่งแพร่กระจายไปทุกที่) ซึ่งทางรัฐบาลไตดำ และ รัฐบาล ลาน
ได้บุกจับคนขายหวยไต้ดิน ซึ่ง พบมา 1แสนราย ที่ขาย
  ซึ่ง ขอขอบKuy ให้ ກອງທັບປະຊາຊົມລານ และ 

กองทัพประชาชนไตดำ ที่มาIสืoก บุกจับ

 เพราะกูต้องเล่นหวย ใต้ดิน (จุ๊ๆ)   ผู้คิดค้นหวยใต้ดิน เป็นอีป้าข้างถนนที่มาขายหวยปลอม
    และกระจ่ายแพร่ไปทั่วไปในประเทศไตดำ
  ผู้พัฒนาต่อจากอีป้าคนนั้น : สมควย สวนรูดาก
   
    Create by Payrout jan-o-chaf
      (พลเอก ปราหยวด จันโอซับ)