ไร้สาระนุกรม:ทดลองเขียน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก ไร้สาระนุกรม:กระบะทราย)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กระบะทราย พื้นที่สำหรับทดลองแก้ไขไร้สาระนุกรม คุณสามารถฝากข้อความ, ทดลอง, แก้ไข, จัดหน้า, ใส่ลิงก์ ฯลฯ ได้ที่หน้านี้

หมายเหตุ: คุณสามารถ ฝากข้อความ ต่างๆ ไว้ในกระบะทรายได้ แต่การแก้ไขต่างๆ ในหน้านี้อาจจะไม่คงอยู่ไปตลอด (เพราะใครก็แก้ได้) ถ้าจะให้ดีก็ควรบอกด้วยว่าจะฝากไว้นานเท่าไร (หรือถ้าหากเป็น เรื่องไร้สาระ, เรื่องตลก หรือเรื่องที่มีสาระ แต่ยังอาจจะไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะอยู่ในวิกิพีเดีย ก็สร้างบทความใหม่ที่ไร้สาระนุกรมนี้ได้เลย)

  1. กดที่ แก้ไข ที่ตอนบนของหน้า (หรือเข้าที่ -->>> เพิ่มการแก้ไข กระบะทราย เพื่อเพิ่มการทดลองเขียนใหม่)
  2. พิมพ์ข้อความลงไป
  3. กดปุ่ม บันทึก ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อบันทึกการแก้ไขของคุณ
    ... หรือกดปุ่ม ดูตัวอย่าง เพื่อทดลองดูผลลัพธ์ของการแก้ไข


ภาษาสก๊อย

ภาษาสก๊อย[แก้ไข]

'"'ภาษาสก๊อย" (ภาษาปะกิด: Skoy) พ๊ษ๊สก๊อยคือพ๊ษ๊ธิ๊ฆ์ณิ๊ญฒใช๊กัลบ์นั๊บ์ยหมุ๊่ สก๊อย, กลุ่มวัยรุ่ฯแล๊ป๊๊ๆ ธิ๊ฆ์ฆิ๊๊เกิ๊ญจเฆิ๊ญฯฯั่ฯแหล๊ โฎญภ๊ษ๊สก๊อยป์มริ๊ฏ๊ณกั๊เนิ๋ฎม่จ๊ก ประเทศเทย

ตารางการเปรียบเทียบระหว่างภาษาสก๊อยและ ภาษาเทย

ภาพประกอบบทความภาษาสก๊อย.jpeg
ภาษาสก๊อย ภาษาเทย
ณร๊๊คร๊ นะคะ
ฏ๊นๆ รถเป็ณรั๊ยอ่ ต้นๆ รถเป็นไรอ่ะ
รั๊ซ์ย๊ษ๊ร๊ณุกรฒ ไร้สาระนุกรม

ประวัติ

การยืมคำมาจากภาษาต่างๆ

การรณรงค์ให้Chั้ยภาษาสก๊อยให้ถูกต้องใน ประเทศเทย[แก้ไข]

เฒื่ฮสก๊อยแล๊เฎ็กแง๊ฯเริ่ฒChั๊ญภ๊ษ๊สก๊อฌ์ยมรั๊ล์ยถุ๊กฏ๊อง เฆิ๊ญณแบบผิฎๆ ถุ๊กๆ แล๊มรั๊ล์ยมริ๊คว๊ฒรุ๊ง์ษ์วฎ๊๊นพ๊ษ๊สก๊อย ธ๊งร๊ชบันฑิฏษถ๊ฯจึงฏ๊องออกม่รนรงค์ญหั๊ล์เฎ็กแง๊นแล๊สก๊อยธั๊งหล๊ยยุ๊ว์ซบ่ฮยๆ ไวยากรณ์

ไวญ๊กรณ์นั๊บ์ยภ๊ษ๊สก๊อยมริ๊หลัขๆ ยุ๊ว์ซบ์ 2 ฮย่๊งไฎ๊แก่...

ภ๊ภก๊รใช๊ฆฬ๊๊, ฆร่๊ธิ๊ฆ์ถุ๊กฏ๊อง
  1. วรรณญุกฏ์

ก๊รใษ่วรรณยุกฏ์นั๊บ์ยภ๊ษ๊สก๊อยก่...แค่ใษ่ญหั๊ล์ฒัลรกๆ เหฒือนบธคว๊ฒณิ๊แหล๊ ต่ก่ฮญ่๊ห๊ษ์าใษ่วรรณยุกฏ์ถิ๊่เกิ๊ลมรั๊ล์ยงั๊ฯฒัลจ่ ประหลาด พิบูลสงกรานต์

  1. พยัญชน๊

ก๊รใช๊พญัยชน๊นั๊บ์ยภาษาสก๊อยง่๊ญฒ๊กๆ แค่ห๊ษ์าฏัวอัขษรธิ๊ฆ์ซับซ๊ฮฯต่เษิ๊ญงเดลีร์ย๊กัลเร่รฬฬเอ๊ม่ใช๊ ยกฏัวอญ่๊งเช่ฯ...

ตัวอักษร ตัวอักษรที่ออกเสียงเดียวกัน
ษ, ศ
ธ, ฑ, ฐ


โครง บทความเกี่ยวกับภาษานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล

แก้ไข[แก้ไข]

กระบะทราย

แม่แบบ:สัตว์ประหลาดเป็นแม่แบบรวบรวมรายชื่อแล้วสุ่มชื่อออกมา การใช้แม่แบบ:สัตว์ประหลาด เช่น

"ผมอยากจะ[[เซ็นเซอร์|ตู๊ดๆๆ]]{{สัตว์ประหลาด}}"

จะได้ว่า "ผมอยากจะตู๊ดๆๆโรนัลดวย"