ไร้สาระนุกรม:สอนการใช้งาน (จัดรูปแบบ)

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เริ่มต้น · สอนการใช้งาน · วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน · ความช่วยเหลือ · คำถามพบบ่อย · ถามคำถาม

หน้าแรก   แก้ไข   จัดรูปแบบ   ไร้สาระนุกรมลิงก์   แหล่งข้อมูลอื่น   อ้างอิง   หน้าพูดคุย   จำไว้ว่า   ลงทะเบียน   ท้ายสุด    

การจัดรูปแบบเบื้องต้น

'การจัดรูปแบบบทความไร้สาระนุกรม จะมีข้อแตกต่างจากการจัดรูปแบบในโปรแกรมอื่นอยู่บ้าง คือ การจัดรูปแบบจะไม่แสดงผลในทันทีเหมือนการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณคุ้นเคย โดยไร้สาระนุกรมใช้รหัสอย่างง่ายช่วยในการจัดรูปแบบ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เรียกว่า "วิกิมาร์กอัป" ซึ่งดัดแปลงมาจาก รหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML) ให้ใช้งานง่ายขึ้น คุณสามารถนำเอชทีเอ็มแอลนอกเหนือจากวิกิมาร์กอัปมาใช้ในการจัดรูปแบบในไร้สาระนุกรมได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การใส่สี การสร้างตาราง การจัดรูปแบบ แม้กระนั้นการใช้งานไร้สาระนุกรม ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเอชทีเอ็มแอลแต่อย่างใด

หลังจากที่พิมพ์รหัสและข้อความไปแล้ว เมื่อคุณกดปุ่ม "ดูตัวอย่าง" หรือปุ่ม "บันทึก" ข้อความและรหัสที่คุณพิมพ์จะถูกส่งเข้ามายังระบบ และระบบก็จะแปลรหัสเหล่านั้นให้เป็นหน้าบทความส่งกลับไปยังคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เรื่อย ๆ เท่าที่ต้องการ

การทำตัวหนาและตัวเอียง

การทำตัวหนาและตัวเอียง เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยในไร้สาระนุกรม ซึ่งการทำตัวหนาและตัวเอียง ทำได้โดยใส่เครื่องหมายฝนทอง ( ' ) สามตัวสำหรับตัวหนา สองตัวสำหรับตัวเอียง และห้าตัวสำหรับตัวหนาและเอียง ไว้ด้านหน้าและด้านหลังของคำหรือกลุ่มคำที่ต้องการ

ถ้าพิมพ์ ข้อความที่ปรากฏ

'''ตัวหนา'''

ตัวหนา

''ตัวเอียง'' ตัวเอียง

'''''ตัวหนาและเอียง'''''

ตัวหนาและเอียง

หัวข้อและหัวข้อย่อย

การทำหัวข้อและหัวข้อย่อยเป็นวิธีการช่วยปรับปรุงรูปแบบในบทความให้น่าอ่านยิ่งขึ้น ถ้าคุณเห็นบทความในหนึ่งย่อหน้าหรือหลายย่อหน้าที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน การแบ่งหัวข้อออกมาจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าบทความไหนมีหัวข้อตั้งแต่ 4 หัวข้อขึ้นไป สารบัญจะถูกสร้างขึ้นเองอัตโนมัติ

วิธีสร้างหัวข้อ
ถ้าพิมพ์ ข้อความที่ปรากฏ

== หัวข้อ ==

หัวข้อ

=== หัวข้อย่อย ===

หัวข้อย่อย

รูปแบบพื้นฐานในไร้สาระนุกรม

ในไร้สาระนุกรมจะ ทำตัวหนา สำหรับชื่อหัวข้อที่มีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรก เพื่อแสดงว่าส่วนที่เน้นนั้นเป็นหัวข้อหลักของบทความ เช่นในบทความ ประเทศเทย ขึ้นต้นด้วย:

ประเทศเทย ตั้งอยู่บนแหลมเทย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่าคนแคระ ปกครองในระบอบฟาสซิสต์ ผสม นาฮีนิยม ...

สำหรับตัวอักษรเอียงนั้น ในไร้สาระนุกรมจะใช้สำหรับข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทความโดยตรง เพื่อแบ่งแยกออกจากเนื้อหาหลัก เช่นในบทความ ป๊อก ป๊อก ครืด มีข้อความว่า

ต้นฉบับสมัยพระเจ้าเหาไปดูเอาที่โน่น!: ป๊อก ป๊อก ครืด(ต้นฉบับ)
ป๊อก ป๊อก ครืด (ชื่อวิทยาแสส:Pokker Apparitus/เอสสีพี้: 2530-J) คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เกิดจากผู้เสียชีวิตในเหตุฆาตเกรียน...

อย่างไรก็ตาม ชื่อหนังสือ เพลง วรรณกรรม ในภาษาต่างประเทศ อาจมีการเขียนในตัวอักษรเอียงได้

อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ในส่วน วิกิมาร์กอัปพื้นฐาน และ วิกิมาร์กอัปทั้งหมด

ทดลองเขียนได้ที่ กระดาษทด

เรียนรู้ต่อในเรื่อง ไร้สาระนุกรมลิงก์