ไร้สาระนุกรม:สอนการใช้งาน (ไร้สาระนุกรมลิงก์)

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เริ่มต้น · สอนการใช้งาน · วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน · ความช่วยเหลือ · คำถามพบบ่อย · ถามคำถาม

หน้าแรก   แก้ไข   จัดรูปแบบ   ไร้สาระนุกรมลิงก์   แหล่งข้อมูลอื่น   อ้างอิง   หน้าพูดคุย   จำไว้ว่า   ลงทะเบียน   ท้ายสุด    

การใส่ลิงก์

ไร้สาระนุกรมลิงก์ หรือ วิกิลิงก์ เป็นจุดเด่นขอไร้สาระนุกรมข้อหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงบทความเข้าด้วยกันผ่านคำสั่งที่ง่าย การสร้างลิงก์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมาก ซึ่งจะเป็นจุดที่ให้ผู้อ่านกดเข้าไปอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อได้ในเวลาที่ไม่นาน ซึ่งต่างจากสารานุกรมเล่มแบบที่คุณเห็นตามห้องสมุดที่ต้องพลิกไปพลิกมาจนเสียเวลามาก

เมื่อใดที่ต้องมีลิงก์

การพิจารณาว่าเมื่อใดที่ควรสร้างลิงก์ ให้ลองถามตัวเองดูว่า "ถ้าเราเป็นผู้อ่านบทความ การสร้างลิงก์จุดนี้จะมีประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่" เมื่อได้คำตอบแล้วสามารถทำลิงก์กับคำสำคัญและคำศัพท์เฉพาะ ซึ่งการสร้างลิงก์นี้จะสร้างขึ้นกับคำสำคัญคำแรกที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ถึงแม้ว่าคำเดิมจะปรากฏซ้ำกันอีกหลายครั้งก็ตาม

วิธีการสร้างลิงก์

เมื่อต้องการสร้างไร้สาระนุกรมลิงก์ ทำได้โดยการใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมสองชั้น ดังตัวอย่าง:

[[กรุงเทพ]] = กรุงเทพ

ถ้าต้องการแสดงข้อความที่แตกต่างชื่อบทความ สามารถทำได้โดยใส่เครื่องหมายขีดตั้ง ตามด้วยชื่อที่ต้องการ ดังตัวอย่าง:

[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] = เชียงใหม่

เมื่อได้สร้างลิงก์แล้วอาจลองตรวจสอบดูว่า ได้ลิงก์ไปยังบทความที่ต้องการ เพราะมีบางคำที่มีหลายความหมาย เช่น งา อาจหมายถึง งา ที่เป็นงาช้าง หรืองาที่เป็นพืชหรือเมล็ดงาได้ ซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ การแก้ความกำกวม

หมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่เป็นการสร้างการเชื่อมโยงในอีกระดับหนึ่งในไร้สาระนุกรม โดยพิมพ์

[[หมวดหมู่:]]

และใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการระหว่างเครื่องหมายทวิภาค (โคลอน) และวงเล็บสี่เหลี่ยม

บทความสารานุกรมทุกบทความ จำเป็นต้องมีหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกในการค้นหา ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะใส่หมวดหมู่ และ จัดหมวดหมู่ ให้แก่บทความให้ถูกต้อง

ดูรูปแบบและวิธีการจัดหมวดหมู่ได้ที่ การจัดหมวดหมู่

ลิงก์ข้ามภาษา

นอกจากการเชื่อมโยงกันของบทความแล้ว ไร้สาระนุกรมไทยยังมีการเชื่อมโยงไปที่บทความเดียวกันในภาษาอื่นได้ โดยการใส่ลิงก์ข้ามภาษาที่ท้ายสุดของบทความ โดยก่อนใส่แน่ใจว่าบทความเดียวกันนี้ถูกสร้างไว้แล้วในไร้สาระนุกรมภาษาที่ต้องการ วิธีการใส่ทำโดยพิมพ์ [[__รหัสภาษา__:__ชื่อบทความในภาษานั้น__]]

ตัวอย่างเช่น ในบทความ จังหวัดเชียงใหม่ จะใส่
[[en:Chiang Mai Province]]
[[fr:Province de Chiang Mai]]
ซึ่ง en และ fr คือรหัสของภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสตามลำดับ ดูเพิ่มการสร้างลิงก์ข้ามภาษาที่ ไร้สาระนุกรม:ลิงก์ข้ามภาษา
ทดลองเขียนได้ที่ กระดาษทด

เรียนรู้ต่อในเรื่อง แหล่งข้อมูลอื่น