IELTS

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!


IELTS (ไอ-เอล) คือการสอบวัดระดับภาษาปะกิด ย่อมาจาก Interrogative English & Legal Torture System ซึ่งแปลว่า ระบบภาษาปะกิดเพื่อการรีดความลับและการทรมาณอย่างถูกกฎหมู่ International English Language Testing System

เป็นการสอบที่เกิดจากความร่วมมือของ ม เคมบริดจ์, กลุ่มผู้จัดสอบ ESOL และ IDP Education Australia มีจุดมุ่งหมายเพื่อ แข่งกับการสอบ TOFEL วัดระดับความสามารถในการล้วงข้อมูลและการทรมาณ วัดระดับความสามารถทางภาษาปะกิดของผู้เข้าสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ 2 แบบ

 • Academic Module เป็นการสอบสำหรับผู้มีเป้าประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
 • General Training Module เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะหางานทำต่อในต่างประเทศ และ อพยพ

IELTS ใช้มากในสถาบันการศึกษาในประเทศ ออสเตรเลีย อังเกรียน แคนนาดา ไอร์แลนด์ นิวซี้แลนด์ และ แอฟริกาใต้ และเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหลายสถาบันในอเมริกู และอีกหลายสถาบันทางวิชาเกรียน นอกจากนี้ ผู้ที่จะอพยพไป ออสเตรเลีย และ แคนนาดา จะต้องสอบ ไอเอล

ชายผู้อ้างตัวว่าไม่ต้องสอบไอเอล
ไอ้ขี้เมา หนึ่งในเหยื่อที่ต้องสอบไอเอล
คนที่เครียดมากๆ อาจจะเสียสวยแบบนี้

ลักษณะของ ไอเอล[แก้ไข]

 • พยายามเพิ่มลดความโน้มเอียงเนื่องจากวิธีการออกเสียง ด้วยการบันทึกการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแทน (งงหว่ะ)
 • ทดสอบทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในภาษาปะกิด และทักษะการทรมาณ และรีดข้อมูล
 • คะแนนจะถูกแยกออกตามทักษะ และให้คะแนนเป็นระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 9
 • ผู้ออกข้อสอบพัฒนาข้อสอบจากงานเขียน ซึ่งกลุ่มทำงานกระจายอยู่ในประเทศ อเมริกู อังเกรียน ออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซี้แลนด์ และประเทศอื่นๆที่พูดภาษาปะกิด


โครงสร้างการสอบ[แก้ไข]

ผู้เข้าสอบจะต้องสอบเพื่อวัดระดับทักษะทั้ง 4 โดยผู้สอบทุกคนจะได้สอบข้อสอบวัดระดับทักษะการฟังและพูดที่เหมือนๆกัน แต่จะต่างกันในข้อสอบอ่านและเขียน ตามแบบการสอบที่เลือกสอบ

การสอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที โดยผู้สอบจะสอบ ฟัง อ่าน และเขียนก่อน แล้วค่อยสอบการพูดก่อนหรือหลังการสอบทักษะอื่นตามเวลาที่ถูกนัดหมาย

ข้อสอบถูกออกแบบมาให้มีหลายระดับตั้งแต่สำหรับพวกโง่ดักดาน ไปจน ชั้นเมพภาษา

ข้อสอบการฟัง[แก้ไข]

ผู้เข้าสอบจะได้รับกระดาษคำถาม และ กระดาษคำตอบในช่วงต้นของการสอบ ผู้สอบจะได้รับอนุญาตให้ดูกระดาษคำถามใน 5 นาทีแรก จากนั้น ผู้คุมจะเปิดเทปให้ผู้สอบฟัง และเขียนตอบ

ในการเขียนตอบบางส่วนที่กล่าวถึงข้อมูลเชิงตัวเลข ผู้สอบจะต้องใส่หน่วยที่เทปกล่าวถึงด้วย

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนๆละสิบข้อดังนี้ [1]

 1. เป็นการสนทนาระหว่างคนสองคน เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป
 2. เป็นการพูดของคนๆเดียว เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป
 3. เป็นการสนทนาของกลุ่มคนไม่เกินสี่คน เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการฝึกอบรม
 4. เป็นการบรรยายของคนๆเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการฝึกอบรม

ข้อสอบในส่วนนี้ ไม่มีการแยกระหว่าง Academic หรือ General

ข้อสอบการอ่าน[แก้ไข]

เหมือนข้อสอบภาษาปะกิดทั่วไปที่เราคุ้นเคย มีเนื้อเรื่องมาให้แล้วกาตอบคำถาม มี 2 แบบให้เลือกสอบ

ข้อสอบการอ่านเชิงวิชาเกรียน[แก้ไข]

ข้อสอบมีสามส่วน สี่สิบข้อไว้ทรมาณคุณ [1] โดยแต่ละส่วนนั้น ทางผู้ออกข้อสอบจะไปลอกมาจากหนังสือโป๊, วิเกรียนพีเดีย หนังสือพิมพ์, วารสารทางวิชาเกรียน, วารสารทั่วไป หรือหนังสือ ส่วนหนึ่งจากสามส่วนนั้น จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโต้เถียงกัน[1]

ข้อสอบการอ่านแบบทั่วไป[แก้ไข]

มีสามส่วน สี่สิบข้อเหมือนข้อสอบเลิงวิชาเกรียน[1] แต่จะไปตัดแปะมาจากโฆษณา, ประกาศจับ, คู่มือ หรือหนังสือพิมพ์

ข้อสอบการเขียน[แก้ไข]

มี 2 ข้อ 2 แบบ

ข้อสอบการเขียนเชิงวิชาเกรียน[แก้ไข]

ข้อ 1 จะต้องเขียนบรรยาย กราฟหรือแผนภูมิ ต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ

ข้อ 2 จะต้องเขียนบทความตามหัวข้อที่กำหนด ต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำ ต้องใช้ศัพท์ทางการ

ข้อสอบการเขียนทั่วไป[แก้ไข]

ข้อ 1 เขียนจดหมาย หรืออธิบายสถานการณ์ตามที่โจทย์กำหนด

ข้อ 2 จะต้องเขียนบทความตามหัวข้อที่กำหนด ต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำ แต่ใช้ศัพท์ที่ไม่ค่อยทางการได้บ้าง

ข้อสอบการพูด[แก้ไข]

เป็นการสอบโดยการสนทนากับผู้คุมสอบแบบตัวๆโดยแบ่งได้ 3 ส่วน

 1. พูดข้างเดียว โดยจะต้องเล่าประวัติความรันทดของตัวเอง และความสะใจในการทรมานเหยื่อให้ผู้คุมฟัง
 2. โม้ข้างเดียว โดยจะต้องเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ผู้คุมต้องการจะฟัง 1 เรื่องเป็นเวลา 5 นาที
 3. สนทนาแบบโต้เถียง โดยผู้คุมจะเริ่มซักถามเรื่องราวที่เราโม้มา ต้องโต้ตอบให้ดี อย่าให้โดนจับผิดได้

ระดับ[แก้ไข]

ผลสอบไอเอลแบ่งได้ 9 ระดับ ซึ่งนอกจะนี้ยังมีคะแนน ครึ่ง (0.5) ซึ่งบ่งได้ว่า มีความสามารถระหว่างระดับ2 ระดับ

ระดับผลสอบแบ่งได้ ดังนี้

0 บัวในตม

แปลว่าผู้สอบกามั่วไม่ถูกเลย อนุมาณได้ว่า ดวงซวยมากๆ สมควรไปเกิดใหม่

1 โง่ดักดาน

ฉลาดกว่า Mr.D และเหล่าติ่งหูหน่อยนึง

2 โง่กว่าควาย

แสดงว่า รู้จัก Yes, No, Ok, Thank you และ Good bye แล้วหนิ

3 รู้จักควายไหม

รู้จักคำว่า Buffalo แล้วหนิ

4 บัวใต้น้ำ

รู้จักใช่ไหม Stupid, Fool กับ Idiot แปลว่าอะไรจ๊ะ

5 พอชิวๆ

พอจะไปหลอกฝรั่งแถวพัทยาได้แล้ว

6 ฉลาด

เก่ง เริ่มตบเกรียนฝรั่งได้แล้ว

7 เทพ

เหยียบฝรั่งให้จมฝ่าเท้าได้แล้ว

8 มหาเทพ

ฝรั่งกลัวคุณแล้ว

9 อัจฉริยะ

มหาเมพเบจิต้า โปรดคุณ

วัน เวลา และสถานที่สอบ[แก้ไข]

ในไทย[แก้ไข]

การสอบจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ เดือนละ 3 ครั้ง ที่ โรงแรม มณเทียน สีลม ราคาสมัครสอบ 5,500 บาท

ใบสมัคร หาซื้อได้ตามร้านขายของชำทั่วไป สมัครวันนี้ แถมฟรี กระทิงแดง 2 ขวด

ในออสเตรเลีย[แก้ไข]

การสอบจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์เช่นเดียวกับไทย แต่อาจจะจัดสอบ 2ครั้งต่อเดือน มั่ง 3ครั้งต่อเดือน มั่ง แล้วแต่อารมณ์ของผู้จัดสอบ ราคา AUD 280

ผู้สมัคร จะไม่ได้รับของแถมอะไรเลย แถมควรรีบสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2เดือน เพราะคิวสอบยาวมากๆๆ

คู่แข่ง[แก้ไข]

 • TOFEL


IELTS vs TOEFL[แก้ไข]

 • โดยทั่วไปแล้ว ผู้เตรียมสอบโทเฟลจะต้อง แน่นไวยากรณ์ และรู้ศัพท์เยอะ ในขณะที่ไอเอลจะเน้นไปที่การใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นข้อวิพากวิจารณ์ว่า ผู้สอบโทเฟลจะเป็นเหมือนพจนานุกรมภาษาปะกิดเคลื่อนที่ คือรู้ศัพท์เยอะแต่ใช้ไม่คล่อง ในขณะที่ผู้สอบไอเอล ถึงจะรู้ศัพท์น้อยกว่า แต่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า
 • จุดด้อยของการสอบไอเอลคือ ช่วงของคะแนนที่แคบกว่า คือ 0-9 ในขณะที่โทเฟลมีช่วงคะแนนที่กว้างกว่า
 • การวัดระดับคะแนนไอเอล มีความไม่เป็นกลางตรงที่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบบริเตน (British English) จะได้คะแนนมากกว่าผู้ใช้แบบ อเมริกู (American English) นิดหน่อย
 • ผลสอบ โทเฟล เป็นที่ยอมรับมากกว่า

กลุ่มลูกค้าหลัก[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Cambridge University, 2006, "Cambridge IELTS 5", Cambridge University Press, UK, p 5