NGO (แก้กำกวม)

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

NGO อาจหมายถึง

  1. No Go Organization หรือ องค์กรขัดขวางความเจริญ
  2. โง่ ตามนิยามของลุงหมัก

สคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล Namespace detect