Pakkapurelism

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Globe of letters svg.png บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาปะกิด เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

“แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย
แย่เลย แย่เลย แย่เลย แย่เลย”

~ ผู้ป่วยโรคพักคะเพียวริซึม

พักคะเพียวริซึม หรือรู้จักกันในนำว่า โรค แย่เลย เป็นเชื้อที่ติดผ่านการฟังหรือการอ่าน เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อจะทำให้ผู้ป่วย พูดหรือพิมพ์คำว่าแย่เลย ออกมาเป็นจำนวนมากอย่างไม่มีเหตุผล กำลังแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากในวงการแปลซับ ปัจจุบันยังไม่มีหนทางรักษา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค[แก้ไข]

ที่มาของเชื้อพักคะเพียวริซึม[แก้ไข]

คาดว่าเชื้อพักคะเพียวรึซึมมีมานานแล้ว แต่เริ่มแพ้ระบาดในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยเริ่มจาก คุณเพียว ได้มาเยือนห้องแห่งความลับในดิสคอร์ด ของ ราชอาณาจักรอาคาหมูเกาหลี ด้วยการพูดว่าแย่เลยออกมา นับตั้งแต่นั้นก็ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อแย่เลยจำนวนมาก ภายหลังนายแพทย์ริวตะแห่ง สมาคมนักเวทสีชาด ได้วิจัย และพบแบคทีเรียที่ทำให้ก่อโรคพักคะเพียวรึซึมในวีนที่ 11 เมษายน 2562 และได้ตั้งชื่อแบคทีเรียว่า Phongtawee pakkaponae แต่ก็ยังไม่พบวิธีรักษา หนำซ้ำยังทำให้กลายพันธุ์เป็นโรคแยะหล็อยอีกต่างหาก แย่จริม ๆ

อาการของโรค[แก้ไข]

เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อพักคะเพียวริซึมแล้ว จะทำให้ได้ยินคำว่าแย่เลยอยู่ในหัวตลอดเวลา แล้วพูดหรือพิมพ์ออกมาเป็นคำว่าแย่เลย แม้จะเป็นการติดเชื้อในโลกออนไลน์แต่จากการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยแล้วพบว่ากว่า 90% ที่ติดเชื้อพักคะเพียวริซึม ไปพูดคำว่าแย่เลยใส่คนในโลกจริง

การแพร่กระจายของโรค[แก้ไข]

หลังจากคุณเพียวได้ทำการแพร่เชื้อใส่ ราชอาณาจักรอาคาหมูเกาหลี แล้ว ส่งผลให้ซับที่ถูกผลิตโดยอาคาหมูเกาหลีมีคำว่าแย่เลยอยู่ในซับเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ได้ดูซับเหล่านั้นติดเชื้อพักคะเพียวริซึม และเมื่อผู้คนเหล่านั้นนำคำว่าแย่เลยไปพูดต่อในโลกจริง จะทำให้เชื้อพักคะเพียวรึซึ่มแพร่ระบาดต่อไปได้อีกด้วย

วิธีการรักษา[แก้ไข]

ปัจจุบันยังไม่พบวิธีการลักษาให้หายขาด ลำดับต่อไปนี้คือการทดลองที่ล้มเหลว

รายนามผู้พบว่าติดเชื้อพักคะเพียวรึซึม[แก้ไข]